Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Andrija Draganić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Andrija08.08.2017. Prezime Draganić 08.08.2017.
Stručna sprema SSS08.08.2017.
Zvanje Mehaničar disel motora08.08.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica08.08.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana08.08.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece08.08.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 32280 Jarmina08.08.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.08.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik08.08.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Jarmina08.08.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32280 Jarmina08.08.2017. Ulica Vladimira Nazora08.08.2017. Kućni broj 208.08.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853221554208.08.2017.
Datum početka mandata 25/05/201708.08.2017. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202108.08.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.08.2017. Stvarni datum kraja mandata 10/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji08.08.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji08.08.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.08.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji08.08.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 7585,5008.08.2017. Neto iznos (HRK) 5523,9808.08.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.08.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.08.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji08.08.2017. Ne postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OPG Snježana Draganić08.08.2017. OIB poslodavca 5549259326608.08.2017.
Bruto iznos (HRK) 38930,5908.08.2017. Neto iznos (HRK) 18958,2708.08.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201708.08.2017. Datum prestanka radnog odnosa 08.08.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji08.08.2017. Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 134511,93 Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji08.08.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji08.08.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.08.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji08.08.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća08.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.08.2017.
Mjesto Jarmina08.08.2017. Poštanski broj 3228008.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.08.2017. Površina 120,0008.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,0008.08.2017.
Katastarska općina Jarmina08.08.2017. Vrsta vlasništva Knjižno08.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno08.08.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.08.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd08.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.08.2017.
Mjesto Jarmina08.08.2017. Poštanski broj 3228008.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.08.2017. Površina 8330,0008.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0008.08.2017.
Katastarska općina Jarmina08.08.2017. Vrsta vlasništva Knjižno08.08.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug08.08.2017. Način stjecanja Na neki drugi način08.08.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Majka direktno kupila kćeri 08.08.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji08.08.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor08.08.2017. Marka/tip Torpedor08.08.2017.
Godina proizvodnje 198608.08.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0008.08.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug08.08.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti08.08.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.08.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji08.08.2017. Postoji

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta OPG Snježana Draganić
OIB poslovnog subjekta 55492593266 Sjedište poslovnog subjekta J. Kozarca 76
Udio vlasništva izražen u postocima 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji08.08.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji08.08.2017. Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe L.D. BORINCI Jarmina Sjedište pravne osobe M. Gupca 129
OIB pravne osobe 31904828177
Datum učlanjenja 01/01/1993 Datum kraja članstva
Funkcije Predsjednik od 05.11.2019.
Napomena
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: