Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Andreja Metelko-Zgombić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Andreja Prezime Metelko-Zgombić
Stručna sprema Diplomirani
Zvanje diplomirani pravnik Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra Državni tajnik31.12.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Vanjskih I Europskih Poslova Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Nikole Šubića Zrinjskog Kućni broj 7

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569852 +3851456993831.01.2023.
Datum početka mandata 01/01/2012 01/12/201731.12.2017. 24/09/202023.10.2020. Predviđeni datum kraja mandata 04/05/2016 01/09/202031.12.2017. 24/09/202423.10.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 04/05/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 26900,00 25501,9531.12.2017. 25498,9523.10.2020. 25609,8231.01.2022. 3413,7331.01.2023. Neto iznos (EUR) 14200,00 15700,0031.12.2017. 15750,9223.10.2020. 16596,7331.01.2022. 2211,7631.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji Ne postoji31.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 48000,00 6370,69 Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Druga djelatnost ugovor o autorskom djelu
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 48000,00 6370,69 Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Druga djelatnost ugovor o autorskom djelu
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3900,0031.12.2017. 517,6231.12.2017. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti31.12.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji Postoji31.01.2023.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Drugo potraživanje31.01.2023. Nositelj potraživanja Osobno31.01.2023.
Iznos (EUR) 1347966,0031.01.2023. Vremenski raspon Jednokratno31.01.2023.
Napomena Presuda o podjeli bračne stečevine, poslovni broj 78 Gž Ob-1339/2021-3 od 13. rujna 2022, u postupku pokrenutom 2011. Gore navedeni iznos je iznos glavnice, na koji se treba obračunati i pripadajuća kamata. U presudi je utvrđena i solidarna obveza Slavice Zgombić (OIB20751719358) u dijelu gornjeg iznosa glavnice, i to u iznosu od 132.000 EUR i 332.595 EUR troška odvjetnika, s pripadajućim kamatama.31.01.2023.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 109,00 108,9431.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,00 254800,0031.01.2023.
Katastarska općina Maksimir Grad Zagreb31.01.2023. Vrsta vlasništva Vanknjižno Knjižno31.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Postotak 50,00
Napomena Suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno vlasništvo stana od 108,94 m2 (E-24) i pripadajućeg garažnog mjesta broj 19 od 15,00m2 (E-26)31.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan31.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2023.
Mjesto Zagreb31.01.2023. Poštanski broj 1000031.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2023. Površina 74,0731.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200175,0031.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb31.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. Način stjecanja Na neki drugi način31.01.2023.
Postotak 50,0031.01.2023.
Drugi način stjecanja nekretnine podjela bračne stečevine31.01.2023.
Napomena Suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno vlasništvo stana od 74,07 m2 (E-15) i pripadajućeg garažnog mjesta u podzemnoj garaži od 18,00m2 (E-16)31.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom31.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2023.
Mjesto Pisarovina31.01.2023. Poštanski broj 1045131.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2023. Površina 5859,0031.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0031.01.2023.
Katastarska općina Pisarovina I31.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. Način stjecanja Na neki drugi način31.01.2023.
Postotak 50,5031.01.2023.
Drugi način stjecanja nekretnine podjela bračne stečevine31.01.2023.
Napomena Riječ je o kući s okućnicom (k.č.572) i šumom (k.č.573) - ZK uložak 1323 - ukupne površine 5859m2.31.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2023.
Mjesto Cerić31.01.2023. Poštanski broj 3222131.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2023. Površina 100575,0031.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40230,0031.01.2023.
Katastarska općina Cerić31.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. Način stjecanja Na neki drugi način31.01.2023.
Postotak 50,0031.01.2023.
Drugi način stjecanja nekretnine podjela bračne stečevine31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan31.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2023.
Mjesto Pleternica31.01.2023. Poštanski broj 3431031.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2023. Površina 58,2031.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0031.01.2023.
Katastarska općina Pleternica31.01.2023. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. Način stjecanja Na neki drugi način31.01.2023.
Postotak 50,5031.01.2023.
Drugi način stjecanja nekretnine podjela bračne stečevine31.01.2023.
Napomena Riječ je o dvosobnom stanu na II (drugom) katu lijevo ukupne površine od 58,20m2 s pripadajućom drvarnicom i dvorišnom samostojećom garažom31.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Citroen C4 Aircross
Godina proizvodnje 2013 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 160000,00 90000,0023.10.2020. 75000,0031.01.2022. 9500,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta HT d.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 63 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,00 13,27
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 25001,00 27300,0023.10.2020. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja iz zajedničkih primitaka od nesamostalnog i samostalnog rada supružnika16.09.2016.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: