Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Andreja Marić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Andreja18.08.2020. Prezime Marić18.08.2020.
Stručna sprema VSS18.08.2020.
Zvanje doktor medicine primarius18.08.2020. doktor medicine primarius doktorica znanosti28.01.2022. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske18.08.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana18.08.2020.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.08.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 40000 Čakovec18.08.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.08.2020.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik18.08.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor18.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb18.08.2020. Ulica Trg Sv. Marka 18.08.2020. Kućni broj 618.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456931318.08.2020.
Datum početka mandata 22/07/202018.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 22/07/202418.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.08.2020. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji18.08.2020.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji18.08.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost vijećnica u Gradskom vijeću18.08.2020. vijećnica u Županijskoj skupštini28.01.2022. Naziv pravne osobe Grad Čakovec18.08.2020. Županija Međimurska28.01.2022.
OIB pravne osobe 4442768882218.08.2020. 0916158029728.01.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski18.08.2020.
Datum početka dužnosti 29/06/201718.08.2020. 10/06/202128.01.2022. Datum kraja dužnosti 18.08.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 40000 Čakovec18.08.2020. Ulica Kralja Tomislava18.08.2020. Ruđera Boškovića28.01.2022. Kućni broj 1518.08.2020. 228.01.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854031496018.08.2020. +3854037411128.01.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji18.08.2020.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto liječnik u bolnici18.08.2020. Naziv pravne osobe Županijska bolnica Čakovec18.08.2020. OIB pravne osobe 8350620675218.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec18.08.2020. Ulica I.G.Kovačića18.08.2020. Kućni broj 1E18.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 17/12/200118.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 18.08.2020.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji18.08.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto liječnik u bolnici18.08.2020. Naziv pravne osobe Županijska bolnica Ćakovec18.08.2020. OIB pravne osobe 18.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec18.08.2020. Ulica I.G.Kovačića 18.08.2020. Kućni broj 1E18.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/12/200118.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18.08.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 26500,0018.08.2020. 12970,9817.09.2020. 15194,8928.01.2022. Neto iznos (HRK) 15000,0018.08.2020. 7637,3217.09.2020. 9724,7328.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji18.08.2020.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Županijska bolnica Čakovec18.08.2020. OIB isplatitelja 8350620675218.08.2020.
Neto iznos mjesečno (HRK) 13600,0018.08.2020. 7218,6717.09.2020. 5131,2628.01.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada18.08.2020.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji18.08.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3000,0018.08.2020. 4000,0028.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti18.08.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.08.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3000,0018.08.2020. 7000,0028.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti18.08.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.08.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3800,0018.08.2020. 4085,0002.03.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti18.08.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.08.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3750,0018.08.2020. 6750,0028.01.2022. 5900,0002.03.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti18.08.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.08.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4050,0018.08.2020. 4500,0028.01.2022. 4200,0002.03.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti18.08.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.08.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0018.08.2020. 2500,0028.01.2022. 4160,0002.03.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti18.08.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.08.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4164,0018.08.2020. 9500,0028.01.2022. 9000,0002.03.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti18.08.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.08.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 17500,0018.08.2020. 1500,0028.01.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti18.08.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.08.2020.
Druga djelatnost kliničko istraživanje. Ugovor između naručitelja i bolnice i studijskog tima. Isplaćuje se i obračunava kao i redovna plaća u bolnici putem isplatne liste18.08.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0002.03.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak02.03.2022.
Vremenski raspon Mjesečno02.03.2022.
Napomena od 22.7.202002.03.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1000,0002.03.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak02.03.2022.
Vremenski raspon Mjesečno02.03.2022.
Napomena od 1.8.2020. kroz 9 mjeseci godišnje kada zasjeda Sabor02.03.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji18.08.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca LPT Prelog18.08.2020. OIB poslodavca 7771313611718.08.2020.
Bruto iznos (HRK) 15000,0018.08.2020. Neto iznos (HRK) 10000,0018.08.2020.
Datum stupanja u radni odnos 10/09/200118.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 18.08.2020.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji18.08.2020.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji18.08.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji18.08.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.08.2020.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.08.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.08.2020.
Mjesto Čakovec18.08.2020. Poštanski broj 4000018.08.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv18.08.2020. Površina 203,0018.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000000,0018.08.2020. 800000,0028.01.2022.
Katastarska općina Čakovec18.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno18.08.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.08.2020.
Postotak 25,0018.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman18.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.08.2020.
Mjesto Povljana18.08.2020. Poštanski broj 2324918.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.08.2020. Površina 43,8118.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 450000,0018.08.2020. 350000,0028.01.2022.
Katastarska općina Povljana18.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno18.08.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.08.2020.
Postotak 33,0018.08.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji18.08.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.08.2020. Marka/tip Renault Megane18.08.2020.
Godina proizvodnje 200718.08.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 25000,0018.08.2020. 19000,0028.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno18.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.08.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.08.2020. Marka/tip VW Passat18.08.2020.
Godina proizvodnje 201318.08.2020. 201628.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 100000,0018.08.2020. 120000,0028.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug18.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.08.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.08.2020.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji18.08.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice18.08.2020. Naziv poslovnog subjekta T-HT18.08.2020.
OIB poslovnog subjekta 8179314656018.08.2020. Sjedište poslovnog subjekta Radnička cesta 21 Zagreb18.08.2020.
Broj dionica 10018.08.2020. 29928.01.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 297,0018.08.2020. 185,0028.01.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos18.08.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug18.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.08.2020.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji18.08.2020.

Podatci o štednji

Iznos 79000,0018.08.2020. 80000,0028.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna18.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno18.08.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.08.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 78000,0018.08.2020. 70000,0028.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna18.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug18.08.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.08.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 28800,0018.08.2020. 27000,0028.01.2022. Valuta EUR - Euro18.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug18.08.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.08.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 5000,0018.08.2020. Valuta USD - Američki Dolar18.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug18.08.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.08.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji18.08.2020.