Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Anđelko Rukelj

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Anđelko20.10.2018. Prezime Rukelj 20.10.2018.
Stručna sprema VSS20.10.2018.
Zvanje DIPLOMIRANI PRAVNIK20.10.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke20.10.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana20.10.2018. Razveden/Razvedena04.11.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece20.10.2018. Nema djece28.01.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 42000 Varaždin20.10.2018. 42206 Majerje04.11.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.10.2018.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik predsjednika20.10.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM)20.10.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb20.10.2018. Ulica Koturaška20.10.2018. Kućni broj 43/420.10.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851455993020.10.2018.
Datum početka mandata 21/09/201820.10.2018. Predviđeni datum kraja mandata 21/09/202320.10.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.10.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji20.10.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji20.10.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.10.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji20.10.2018.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21509,3920.10.2018. 21806,7504.11.2021. 2907,4131.01.2023. Neto iznos (EUR) 14129,9320.10.2018. 14989,3704.11.2021. 1997,7531.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.10.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji20.10.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 10000,0020.10.2018. 11500,0004.11.2021. 1526,3104.11.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti20.10.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini20.10.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 10500,0020.10.2018. 1500,0004.11.2021. 199,0804.11.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti20.10.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini20.10.2018. Jednokratno04.11.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5900,0020.10.2018. 20000,0004.11.2021. 2654,4604.11.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti20.10.2018.
Vremenski raspon Jednokratno20.10.2018. Na godišnjoj razini04.11.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 6600,0020.10.2018. 3000,0004.11.2021. 398,1704.11.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti20.10.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini20.10.2018. Jednokratno04.11.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 19499,0020.10.2018. 2587,9620.10.2018. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti20.10.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini20.10.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5400,0020.10.2018. 10000,0004.11.2021. 16000,0028.01.2022. 1327,2331.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti20.10.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini20.10.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 8000,0020.10.2018. 4500,0004.11.2021. 663,6131.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti20.10.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini20.10.2018. Jednokratno04.11.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,0020.10.2018. 10000,0004.11.2021. 3000,0028.01.2022. 1194,5131.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti20.10.2018.
Vremenski raspon Jednokratno20.10.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 14400,0004.11.2021. 14000,0028.01.2022. 1751,9431.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti04.11.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini04.11.2021.
Napomena 04.11.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 15000,0004.11.2021. 20000,0028.01.2022. 1327,2331.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti04.11.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini04.11.2021.
Napomena 04.11.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 13000,0004.11.2021. 11200,0028.01.2022. 1061,7831.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti04.11.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini04.11.2021.
Napomena 04.11.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1156,8604.11.2021. 153,4304.11.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti04.11.2021.
Vremenski raspon Jednokratno04.11.2021.
Napomena 04.11.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 4000,0004.11.2021. 2000,0028.01.2022. 1061,7831.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti04.11.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini04.11.2021.
Napomena 04.11.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,0004.11.2021. 265,4504.11.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti04.11.2021.
Vremenski raspon Jednokratno04.11.2021.
Napomena 04.11.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 17900,0028.01.2022. 2428,8331.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti28.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 13950,0028.01.2022. 2065,1731.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti28.01.2022.
Vremenski raspon Mjesečno28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,0028.01.2022. 199,0831.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti28.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2025,6428.01.2022. 1172,2131.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti28.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,0028.01.2022. 398,1728.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti28.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji20.10.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca HEP ODS20.10.2018. OIB poslodavca 4683060075120.10.2018.
Bruto iznos (EUR) 97930,0220.10.2018. 12997,5420.10.2018. Neto iznos (EUR) 69699,5920.10.2018. 9250,6520.10.2018.
Datum stupanja u radni odnos 21/04/201520.10.2018. Datum prestanka radnog odnosa 20.10.2018.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji20.10.2018.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji20.10.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji20.10.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.10.2018. Nositelj obveze Osobno20.10.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZAGREBAČKA BANKA D.D.20.10.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 500000,0020.10.2018. 66361,4020.10.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna20.10.2018. EUR - Euro20.10.2018. Godina zaduženja 201720.10.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 20420.10.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 3407,6120.10.2018. 433,7531.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,1020.10.2018. 3,3531.01.2023.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.10.2018. Nositelj obveze Osobno20.10.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZAGREBAČKA BANKA D.D.20.10.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 225000,0020.10.2018. 29862,6320.10.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna20.10.2018. EUR - Euro20.10.2018. Godina zaduženja 201420.10.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 12020.10.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2880,7520.10.2018. 366,9831.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 9,2520.10.2018. 7,7531.01.2023.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Leasing28.01.2022. Nositelj obveze Osobno28.01.2022.
Predmet leasinga osobni automobil28.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE STEIERMARKISCHE S LEASING D.O.O. 28.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 200000,0028.01.2022. 26544,5628.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.01.2022. EUR - Euro28.01.2022. Godina zaduženja 202128.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 3628.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 5799,1128.01.2022. 769,6628.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,4528.01.2022.
Napomena Ugovor o leasingu za osobno vozilo SEAT ATECA je sklopljen na otplatu u tri godišnje rate u iznosu od 69589,35 kuna, tako da nema mjesečne otplate.28.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.10.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.10.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.10.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2018.
Mjesto Majerje20.10.2018. Poštanski broj 4220620.10.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2018. Površina 1077,0020.10.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0020.10.2018. 950000,0004.11.2021. 126086,6704.11.2021.
Katastarska općina Majerje 20.10.2018. Vrsta vlasništva Knjižno20.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.10.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.10.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2018.
Mjesto Majerje20.10.2018. Poštanski broj 4220620.10.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2018. Površina 2298,2620.10.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0020.10.2018. 3318,0720.10.2018.
Katastarska općina Majerje20.10.2018. Vrsta vlasništva Knjižno20.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.10.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.10.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2018.
Mjesto Majerje20.10.2018. Poštanski broj 4220620.10.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2018. Površina 2301,8520.10.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0020.10.2018. 2654,4620.10.2018.
Katastarska općina Majerje20.10.2018. Vrsta vlasništva Knjižno20.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.10.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada20.10.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2018.
Mjesto Majerje20.10.2018. Poštanski broj 4220620.10.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2018. Površina 417,2120.10.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0020.10.2018. 796,3420.10.2018.
Katastarska općina Majerje20.10.2018. Vrsta vlasništva Knjižno20.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.10.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.10.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2018.
Mjesto Majerje20.10.2018. Poštanski broj 4220620.10.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2018. Površina 2783,0020.10.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0020.10.2018. 1990,8420.10.2018.
Katastarska općina Majerje20.10.2018. Vrsta vlasništva Knjižno20.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.10.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.10.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2018.
Mjesto Majerje20.10.2018. Poštanski broj 4220620.10.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2018. Površina 87,0020.10.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500,0020.10.2018. 331,8120.10.2018.
Katastarska općina Majerje20.10.2018. Vrsta vlasništva Knjižno20.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.10.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.10.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2018.
Mjesto Majerje20.10.2018. Poštanski broj 4220620.10.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2018. Površina 991,0020.10.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 22000,0020.10.2018. 2919,9020.10.2018.
Katastarska općina Majerje20.10.2018. Vrsta vlasništva Knjižno20.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.10.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma20.10.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2018.
Mjesto Majerje20.10.2018. Poštanski broj 4220620.10.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2018. Površina 234,0020.10.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0020.10.2018. 663,6120.10.2018.
Katastarska općina Majerje20.10.2018. Vrsta vlasništva Knjižno20.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.10.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.10.2018. Ne postoji28.01.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.10.2018. Marka/tip Peugeot 30820.10.2018. RENAULT SCENIC04.11.2021.
Godina proizvodnje 200920.10.2018. 201704.11.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0020.10.2018. 146500,0004.11.2021. 19443,8904.11.2021.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.10.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.10.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji20.10.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji20.10.2018.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0020.10.2018. 80000,0004.11.2021. 60000,0028.01.2022. 9000,0031.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.10.2018. EUR - Euro20.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug20.10.2018. Osobno04.11.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.10.2018.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji20.10.2018.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: