Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Anđelko Petrinić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Anđelko27.04.2017. Prezime Petrinić27.04.2017.
Stručna sprema VSS27.04.2017.
Zvanje diplomirani inženjer za pomorski promet27.04.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke27.04.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana27.04.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.04.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51557 Cres27.04.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.04.2017. Postoji07.12.2020. Mjesto 51250 Novi Vinodolski07.12.2020.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra27.04.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture27.04.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.04.2017. Ulica Prisavlje27.04.2017. Kućni broj 1427.04.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851616907027.04.2017. Fax (službeni) +3851619595627.04.2017.
Datum početka mandata 03/04/201727.04.2017. Predviđeni datum kraja mandata 01/04/202027.04.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.04.2017. Stvarni datum kraja mandata 01/11/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji27.04.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji27.04.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.04.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji27.04.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Ravnatelj27.04.2017. Naziv pravne osobe Županijska lučka uprava Krk27.04.2017. OIB pravne osobe 8991956469727.04.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51500 Krk27.04.2017. Ulica Trg bana Josipa Jelačića27.04.2017. Kućni broj 527.04.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/12/201327.04.2017. Datum prestanka radnog odnosa 03/04/201727.04.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto direktor ACI marine Opatija07.12.2020. Naziv pravne osobe Adriatic Croatia International Club d.d.07.12.2020. OIB pravne osobe 1719504965907.12.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51000 Rijeka07.12.2020. Ulica Rudolfa Strohala07.12.2020. Kućni broj 207.12.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/11/202007.12.2020. Datum prestanka radnog odnosa 07.12.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22500,0027.04.2017. 22447,8325.11.2019. 13000,0007.12.2020. Neto iznos (HRK) 15600,0027.04.2017. 15418,8325.11.2019. 9227,1207.12.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.04.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji27.04.2017. Ne postoji07.12.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 10000,0027.04.2017. 16500,0025.11.2019. Pravna osnova Od druge djelatnosti27.04.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.04.2017.
Druga djelatnost iznajmljivanje apartmana27.04.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji27.04.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.04.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Stomatološka ordinacija Nataša Petrinić dr.stom.27.04.2017. Ordinacija dentalne medicine Nataša Petrinić dr.med.dent.04.05.2017. OIB poslodavca 1398180154527.04.2017.
Bruto iznos (HRK) 170000,0027.04.2017. 15000,0007.12.2020. Neto iznos (HRK) 120000,0027.04.2017. 10000,0007.12.2020.
Datum stupanja u radni odnos 04/06/200127.04.2017. Datum prestanka radnog odnosa 27.04.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji27.04.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 2100,0027.04.2017. Pravna osnova Od druge djelatnosti27.04.2017.
Vremenski raspon Mjesečno27.04.2017.
Druga djelatnost najam prostora27.04.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.04.2017. Ne postoji25.11.2019. Postoji07.12.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.04.2017. Nosioc obveze Osobno27.04.2017.
Vjerovnik Splitska banka27.04.2017. Iznos duga 130000,0027.04.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.04.2017. Godina zaduženja 201327.04.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 5027.04.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 3094,0027.04.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,0027.04.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.12.2020. Nosioc obveze Bračni drug07.12.2020.
Vjerovnik Erstesteiermarkische bank07.12.2020. Iznos duga 180000,0007.12.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna07.12.2020. Godina zaduženja 202007.12.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6007.12.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 3300,0007.12.2020. Ugovorena kamatna stopa 4,9007.12.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.04.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.04.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište27.04.2017. Livada07.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.04.2017.
Mjesto Novi Vinodolski27.04.2017. Poštanski broj 5125027.04.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.04.2017. Površina 845,0027.04.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 95000,0027.04.2017.
Katastarska općina ko Novi Vinodolski27.04.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.04.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala27.04.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.04.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.04.2017.
Mjesto Novi Vinodolski27.04.2017. Poštanski broj 5125027.04.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.04.2017. Površina 130,0027.04.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900000,0027.04.2017.
Katastarska općina Novi Vinodolski27.04.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.04.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.04.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.04.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.04.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.04.2017. Marka/tip audi 27.04.2017. Audi Q325.11.2019.
Godina proizvodnje 201327.04.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0027.04.2017. 100000,0025.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2017. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava27.04.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Gliser04.05.2017. Marka/tip bellingardo 50004.05.2017.
Godina proizvodnje 200104.05.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 33000,0004.05.2017. 25000,0025.11.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug04.05.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala04.05.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.04.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji27.04.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.04.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom27.04.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656027.04.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb27.04.2017.
Broj dionica 6327.04.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 176,0027.04.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%27.04.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2017. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava27.04.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice27.04.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom27.04.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656027.04.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb27.04.2017.
Broj dionica 6327.04.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 176,0027.04.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%27.04.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.04.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala27.04.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio04.05.2017. Naziv poslovnog subjekta Ordinacija dentalne medicine Nataša Petrinić dr.med.dent.04.05.2017.
OIB poslovnog subjekta 1398180154504.05.2017. Sjedište poslovnog subjekta Kralja Tomislava 24, Novi Vinodolski04.05.2017. Jurkovo 2, Novi Vinodolski07.12.2020.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0004.05.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos04.05.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug04.05.2017. Način stjecanja Na neki drugi način04.05.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Koncesijom od Doma zdravlja Primorsko-goranske županije04.05.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji27.04.2017.

Podatci o štednji

Iznos 40000,0027.04.2017. Valuta USD - Američki Dolar27.04.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.04.2017.

Podatci o štednji

Iznos 6000,0027.04.2017. 205,0025.11.2019. Valuta EUR - Euro27.04.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2017. Način stjecanja Od kapitala27.04.2017.

Podatci o štednji

Iznos 12000,0027.04.2017. Valuta EUR - Euro27.04.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.04.2017. Način stjecanja Od kapitala27.04.2017.

Podatci o štednji

Iznos 5000,0027.04.2017. Valuta EUR - Euro27.04.2017.
Oblik vlasništva Dijete27.04.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Darovnim ugovorom27.04.2017.
Drugi način stjecanja štednja i darovanje27.04.2017.

Podatci o štednji

Iznos 2000,0027.04.2017. Valuta EUR - Euro27.04.2017.
Oblik vlasništva Dijete27.04.2017. Način stjecanja Na neki drugi način27.04.2017.
Drugi način stjecanja štednja i darovanje27.04.2017.

Podatci o štednji

Iznos 14000,0027.04.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna27.04.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.04.2017. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava27.04.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji27.04.2017.