Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Anđela Cirkveni

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Anđela23.06.2017. Prezime Cirkveni 23.06.2017.
Stručna sprema SSS23.06.2017.
Zvanje TRGOVINSKI POSLOVOĐA23.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka23.06.2017. STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA07.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10294 Donja Pušća23.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik23.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Pušća23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10294 Donja Pušća23.06.2017. Ulica Kumrovečka cesta23.06.2017. Kućni broj 10923.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851331005523.06.2017.
Datum početka mandata 21/05/201723.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/202123.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 02/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji23.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 14587,5023.06.2017. Neto iznos (HRK) 11394,0023.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji23.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 235000,0023.06.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava23.06.2017.
Vremenski raspon Jednokratno23.06.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji23.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji23.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 3645,5923.06.2017. 4020,0007.06.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak23.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno23.06.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji23.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto ZAPREŠIĆ23.06.2017. Poštanski broj 1029023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 47,1123.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 280000,0023.06.2017. 350000,0007.06.2021.
Katastarska općina ZAPREŠIĆ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto ZAPREŠIĆ23.06.2017. Poštanski broj 1029023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 28,7623.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 200000,0023.06.2017.
Katastarska općina ZAPREŠIĆ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto ZAPREŠIĆ23.06.2017. Poštanski broj 1029023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 28,5223.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 160000,0023.06.2017.
Katastarska općina ZAPREŠIĆ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto ZAPREŠIĆ23.06.2017. Poštanski broj 1029023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 11,6123.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,0023.06.2017.
Katastarska općina ZAPREŠIĆ23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto DONJA PUŠĆA23.06.2017. Poštanski broj 1029423.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar23.06.2017. Površina 400,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0023.06.2017.
Katastarska općina PUŠĆA23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto DONJA PUŠĆA23.06.2017. Poštanski broj 1029423.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 717,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 750000,0023.06.2017. 500000,0007.06.2021.
Katastarska općina PUŠĆA23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto DONJA PUŠĆA23.06.2017. Poštanski broj 1029423.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 374,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0023.06.2017.
Katastarska općina PUŠĆA23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto DONJA PUŠĆA23.06.2017. Poštanski broj 1029423.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1223,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 150000,0023.06.2017. 100000,0007.06.2021.
Katastarska općina PUŠĆA23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto DONJA PUŠĆA23.06.2017. Poštanski broj 1029423.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1288,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 180000,0023.06.2017. 110000,0007.06.2021.
Katastarska općina PUŠĆA23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip MERCEDES23.06.2017.
Godina proizvodnje 199123.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0023.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl23.06.2017. Marka/tip TOMOS1523.06.2017.
Godina proizvodnje 198923.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500,0023.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl23.06.2017. Marka/tip TOMOS1523.06.2017.
Godina proizvodnje 199223.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500,0023.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.06.2021. Marka/tip TIGUAN07.06.2021.
Godina proizvodnje 201807.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 120000,0007.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno07.06.2021. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava07.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji23.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio23.06.2017. Naziv poslovnog subjekta HT-COM23.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656023.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 2323.06.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 63,0023.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos23.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio23.06.2017. Naziv poslovnog subjekta CIKA TRGOVINA D.O.O.23.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 6736834512923.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta DONJA PUŠĆA, GRMOVČICA 623.06.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0023.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu23.06.2017.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 23.06.2017. 23.06.2017. OIB 23.06.2017. 23.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji23.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 31000,0023.06.2017. Valuta EUR - Euro23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Prodajom imovine23.06.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.06.2017.