Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ana Rački Marinković

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ana25.08.2017. Prezime Rački Marinković25.08.2017.
Stručna sprema Doktor Znanosti25.08.2017.
Zvanje diplomirani pravnik25.08.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke25.08.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana25.08.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece25.08.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb25.08.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji25.08.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik ravnatelja25.08.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Državni zavod za intelektualno vlasništvo25.08.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb25.08.2017. Ulica Ulica grada Vukovara 25.08.2017. Kućni broj 7825.08.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610639425.08.2017. Fax (službeni) +3851611201725.08.2017.
Datum početka mandata 25/07/201325.08.2017. 18/01/201831.01.2018. Predviđeni datum kraja mandata 25/07/201725.08.2017. 18/01/202231.01.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.08.2017. Stvarni datum kraja mandata 25/07/2017 16/06/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji25.08.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji25.08.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.08.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji25.08.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Pomoćnica ravnatelja25.08.2017. pomoćnica ravantelja31.01.2018. pomoćnica ravnatelja19.06.2019. Naziv pravne osobe Državni zavod za intelektualno vlasništvo25.08.2017. OIB pravne osobe 8975538438925.08.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb25.08.2017. Ulica Ulica grada Vukovara 25.08.2017. Kućni broj 7825.08.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 25/04/201725.08.2017. 25/04/200529.08.2017. Datum prestanka radnog odnosa 25.08.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26101,9325.08.2017. Neto iznos (HRK) 18238,8525.08.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.08.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji25.08.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 17000,0025.08.2017. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti25.08.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini25.08.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji25.08.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji25.08.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Gradeko d.o.o.25.08.2017. OIB poslodavca 9204512271125.08.2017.
Bruto iznos (HRK) 17300,0025.08.2017. 207600,0029.08.2017. Neto iznos (HRK) 9500,0025.08.2017. 114000,0029.08.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/201825.08.2017. Datum prestanka radnog odnosa 25.08.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji25.08.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji25.08.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.08.2017. Nosioc obveze Osobno25.08.2017.
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d.25.08.2017. Iznos duga 120000,0025.08.2017.
Valuta duga EUR - Euro25.08.2017. Godina zaduženja 201725.08.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 18025.08.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 851,4025.08.2017. Ugovorena kamatna stopa 3,3925.08.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.08.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji25.08.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.08.2017.
Mjesto Zagreb25.08.2017. Poštanski broj 1000025.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.08.2017. Površina 68,9725.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 670000,0025.08.2017.
Katastarska općina Zagreb Centar25.08.2017. Vrsta vlasništva Knjižno25.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.08.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)25.08.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.08.2017.
Mjesto Zagreb25.08.2017. Poštanski broj 1000025.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.08.2017. Površina 140,0025.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1350000,0025.08.2017.
Katastarska općina Zagreb - Centar25.08.2017. Vrsta vlasništva Knjižno25.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.08.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)25.08.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža25.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.08.2017.
Mjesto Zagreb25.08.2017. Poštanski broj 1000025.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.08.2017. Površina 12,5025.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 140000,0025.08.2017.
Katastarska općina Zagreb - Centar25.08.2017. Vrsta vlasništva Knjižno25.08.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama25.08.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom25.08.2017.
Postotak 50,0025.08.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji25.08.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.08.2017. Marka/tip Mazda 225.08.2017.
Godina proizvodnje 200825.08.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0025.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.08.2017. Način stjecanja Prodajom imovine25.08.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.08.2017. Marka/tip Toyota Corolla Verso25.08.2017.
Godina proizvodnje 200425.08.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0025.08.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug25.08.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.08.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.08.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji25.08.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice25.08.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom25.08.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656025.08.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb25.08.2017.
Broj dionica 6325.08.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 6300,0025.08.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos25.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.08.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.08.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio25.08.2017. Naziv poslovnog subjekta ZTT d.o.o.25.08.2017.
OIB poslovnog subjekta 4518459086025.08.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb25.08.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 25,0025.08.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos25.08.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug25.08.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.08.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji25.08.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji25.08.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: