Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ana Odak

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ana Prezime Odak
Stručna sprema Magistar Znanosti
Zvanje Magistra znanosti iz područja društvenih znanosti Stranačka pripadnost Nisam član stranke Hrvatska demokratska zajednica20.12.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Račkoga Miramarska 02.01.2020. Kućni broj 6 2202.01.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516446740 +3851640060002.01.2020. Fax (službeni) 19.01.2017.
Datum početka mandata 22/12/2016 Predviđeni datum kraja mandata 22/12/2020
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23468,74 21730,0008.02.2017. 22037,8202.01.2020. Neto iznos (HRK) 14534,07 13537,0008.02.2017. 13713,4902.01.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo unuratnjih poslova RH OIB poslodavca 36162371878
Bruto iznos (HRK) 232800,0019.01.2017. 25684,7702.01.2020. Neto iznos (HRK) 160896,0019.01.2017. 17008,0002.01.2020.
Datum stupanja u radni odnos 06/04/2004 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1850,00 2500,0002.01.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Zagrebačka banka19.01.2017. Iznos duga 51644,27 775000,0027.05.2019.
Valuta duga EUR - Euro HRK - Hrvatska Kuna27.05.2019. Godina zaduženja 2007 201927.05.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 360 12027.05.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 334,23 7627,4127.05.2019. Ugovorena kamatna stopa 4,50 3,4027.05.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Raiffeisenbank Hrvatska19.01.2017. Iznos duga 190500,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 2292,00 Ugovorena kamatna stopa 7,77

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik Addiko Bank Hrvatska19.01.2017. Iznos duga 68000,00 68900,0020.12.2018.
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2006
Rok vraćanja u mjesecima 360 24020.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 393,21 626,6920.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 5,10 3,4020.12.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik Addiko Bank Hrvatska19.01.2017. Iznos duga 110000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 1769,80 Ugovorena kamatna stopa 9,74

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 95,19
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1100000,00
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Grad Pag Poštanski broj 23250
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 52,31
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400000,00
Katastarska općina Pag Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 42,55
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 405000,00
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji Ne postoji20.12.2018. Postoji27.05.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Alfa Romeo
Godina proizvodnje 2001 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.05.2019. Marka/tip Opel Insignia27.05.2019.
Godina proizvodnje 201227.05.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0027.05.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug27.05.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.05.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju Sjedište pravne osobe Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb
OIB pravne osobe 99122235709
Datum učlanjenja 14/12/2016 Datum kraja članstva
Funkcije Član Upravnog vijeća

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hamag-Bicro27.05.2019. Sjedište pravne osobe Ksaver 208, Zagreb27.05.2019.
OIB pravne osobe 2560955934227.05.2019.
Datum učlanjenja 09/02/201727.05.2019. Datum kraja članstva 27.05.2019.
Funkcije Član Upravnog vijeća 27.05.2019.