Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ana Kučić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ana28.07.2017. Prezime Kučić 28.07.2017.
Stručna sprema Magistar28.07.2017.
Zvanje Magistra ekonomije28.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica28.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana28.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece28.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51550 Mali Lošinj28.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik28.07.2017. Zamjenik gradonačelnika26.02.2018. Gradonačelnik24.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Mali Lošinj28.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51550 Mali Lošinj28.07.2017. Ulica Riva lošinjskih kapetana28.07.2017. Kućni broj 728.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855123105628.07.2017.
Datum početka mandata 27/05/201728.07.2017. 19/05/201326.02.2018. 27/05/201724.06.2021. 08/06/202122.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/202128.07.2017. 26/05/201726.02.2018. 07/06/202124.06.2021. 19/05/202522.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 26/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji28.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji28.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenica gradonačelnika28.07.2017. Gradonačelnica22.07.2021. Naziv pravne osobe Grad Mali Lošinj28.07.2017. OIB pravne osobe 7216790388428.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51550 Mali Lošinj28.07.2017. Ulica Riva lošinjskih kapetana 28.07.2017. Kućni broj 728.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 25/05/200928.07.2017. 27/05/201722.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 26/05/201728.07.2017. 07/06/202122.07.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 17234,2628.07.2017. 12295,9824.06.2021. Neto iznos (HRK) 11390,4228.07.2017. 8669,4224.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo28.07.2017. Nositelj obveze Osobno28.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka28.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 80000,0028.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro28.07.2017. Godina zaduženja 201228.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 24028.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 4470,0028.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,5528.07.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji28.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji28.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji28.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.07.2017.