Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Alice Brandt

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Alice25.07.2019. Prezime Brandt 25.07.2019.
Stručna sprema VSS25.07.2019.
Zvanje diplomirani pravnik25.07.2019. Stranačka pripadnost Nisam član stranke25.07.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana25.07.2019.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece25.07.2019. Nema djece04.01.2023.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb25.07.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji25.07.2019.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član25.07.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM)25.07.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb25.07.2019. Ulica KOTURAŠKA CESTA25.07.2019. ULICA GRADA VUKOVARA 30.01.2024. Kućni broj 4325.07.2019. 23/V30.01.2024.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851455993025.07.2019.
Datum početka mandata 16/07/201925.07.2019. Predviđeni datum kraja mandata 16/07/202425.07.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.07.2019. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji25.07.2019.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji25.07.2019.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.07.2019.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji25.07.2019.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član25.07.2019. Naziv pravne osobe Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave25.07.2019. OIB pravne osobe 9585786924125.07.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb25.07.2019. Ulica Koturaška cesta 25.07.2019. Kućni broj 4325.07.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/07/201425.07.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15/07/201925.07.2019.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21329,3425.07.2019. 22094,3326.01.2022. 2932,3826.01.2022. 2894,0830.01.2024. Neto iznos (EUR) 13590,4625.07.2019. 14684,0526.01.2022. 1948,9026.01.2022. 1979,1630.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.07.2019.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji25.07.2019.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji25.07.2019.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji25.07.2019.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 4175,4225.07.2019. 4815,1026.01.2022. 639,0626.01.2022. 746,0030.01.2024. Pravna osnova Od druge djelatnosti25.07.2019.
Vremenski raspon Mjesečno25.07.2019.
Druga djelatnost Mirovina25.07.2019.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 30000,0026.01.2022. 3981,6826.01.2022. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava26.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.01.2022.
Napomena 26.01.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji25.07.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji25.07.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.07.2019. Nositelj obveze Osobno25.07.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zaba25.07.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 14000,0025.07.2019.
Valuta duga EUR - Euro25.07.2019. Godina zaduženja 200725.07.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 24025.07.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 86,9125.07.2019. Ugovorena kamatna stopa 4,0725.07.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Leasing26.01.2022. Nositelj obveze Osobno26.01.2022.
Predmet leasinga osobni automobil26.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Impuls leasing26.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 80847,4826.01.2022. 10730,2426.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.01.2022. EUR - Euro26.01.2022. Godina zaduženja 202126.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 4826.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1700,0026.01.2022. 225,6304.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 6,7526.01.2022.
Napomena 26.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.07.2019.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji25.07.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.07.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.07.2019.
Mjesto Zagreb25.07.2019. Poštanski broj 1000025.07.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.07.2019. Površina 92,0025.07.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1200000,0025.07.2019. 230000,0004.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb25.07.2019. Vrsta vlasništva Knjižno25.07.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug25.07.2019. Način stjecanja Nasljedstvom25.07.2019. Darovnim ugovorom04.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Krešimir Brandt, rođ. 10. 8. 1910. umro 23. 7. 1993. otac mog supruga, darovao je predetnu nekretninu (stan) mom suprugu koji je u vrijeme darovanja (1972. godine) bio maloljetan.04.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.07.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.07.2019.
Mjesto Zagreb 25.07.2019. Poštanski broj 1000025.07.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.07.2019. Površina 114,0025.07.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 14000000,0025.07.2019. 1400000,0026.01.2022. 285000,0004.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb 25.07.2019. Vrsta vlasništva Knjižno25.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama25.07.2019. Način stjecanja Nasljedstvom25.07.2019. Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju04.01.2023.
Postotak 50,0025.07.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica sa pripadajućim zemljištem25.07.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.07.2019.
Mjesto Krapanj25.07.2019. Poštanski broj 2223125.07.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.07.2019. Površina 126,0025.07.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 650000,0025.07.2019. 100000,0004.01.2023.
Katastarska općina Krapanj 25.07.2019. Vrsta vlasništva Knjižno25.07.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama25.07.2019. Način stjecanja Nasljedstvom25.07.2019.
Postotak 66,6625.07.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena SLAVA BRANDT rođ. 1917. umrla 1982. majka mog supruga.04.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica sa pripadajućim zemljištem25.07.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.07.2019.
Mjesto Jastrebarsko25.07.2019. Poštanski broj 1045025.07.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv25.07.2019. Površina 801,0025.07.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0025.07.2019. 35000,0004.01.2023.
Katastarska općina Svata Ana25.07.2019. Vrsta vlasništva Knjižno25.07.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama25.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.07.2019.
Postotak 50,0025.07.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.01.2023.
Mjesto ZAGREB04.01.2023. Poštanski broj 1000004.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.01.2023. Površina 63,4204.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 170000,0004.01.2023.
Katastarska općina GRAD ZAGREB04.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno04.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug04.01.2023. Način stjecanja Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju04.01.2023.
Napomena 04.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.01.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2024.
Mjesto ZAGREB30.01.2024. Poštanski broj 1000030.01.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.01.2024. Površina 55,2330.01.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0030.01.2024.
Katastarska općina CENTAR30.01.2024. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2024. Način stjecanja Darovnim ugovorom30.01.2024.
Napomena STAN DOBIVEN DAROVNIM UGOVOROM. DAROVATELJ JOSIP ŠMIC OIB 31053840341, MOJ ROĐENI STRIC30.01.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.01.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2024.
Mjesto LIŽNJAN30.01.2024. Poštanski broj 5220430.01.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.01.2024. Površina 586,0030.01.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0030.01.2024.
Katastarska općina LIŽNJAN30.01.2024. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2024. Način stjecanja Darovnim ugovorom30.01.2024.
Napomena DOBIVENO DAROVNIM UGOVOROM. DAROVATELJ JOSIP ŠMIC OIB 31053840341, MOJ ROĐENI STRIC.30.01.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji25.07.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.07.2019. Marka/tip Chevrolet Spark 25.07.2019.
Godina proizvodnje 200825.07.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0025.07.2019. 2654,4625.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno25.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.07.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.01.2022. Marka/tip SUZUKI IGNIS 26.01.2022.
Godina proizvodnje 202126.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 107657,0026.01.2022. 14288,5426.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno26.01.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.07.2019.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji25.07.2019.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji25.07.2019.

Podatci o štednji

Iznos 15100,0025.07.2019. 15267,0004.01.2023. Valuta EUR - Euro25.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno25.07.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.07.2019.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji25.07.2019.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: