Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Alen Prelec

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Alen Prezime Prelec
Stručna sprema VŠS
Zvanje EKONOMIST Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske Socijaldemokratska partija Hrvatske

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10291 Zdenci Brdovečki

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Ne postoji20.06.2017. Mjesto 10291 Zdenci Brdovečki

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik Općinski načelnik Zastupnik28.03.2017. Općinski načelnik20.06.2017. Zastupnik17.08.2020. Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Općina Brdovec Hrvatski sabor28.03.2017. Općina Brdovec20.06.2017. Hrvatski sabor17.08.2020. Općina Brdovec

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb 10291 Brdovec 10000 Zagreb07.06.2017. 10291 Brdovec20.06.2017. 10000 Zagreb17.08.2020. 10291 Brdovec Ulica TRG SV. MARKA TRG F. TUĐMANA Trg sv. Marka07.06.2017. Trg dr. Franje Tuđmana 20.06.2017. Trg Sv. Marka17.08.2020. Trg F.Tuđmana Kućni broj 6 1 607.06.2017. 120.06.2017. 617.08.2020. 1

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569313 +38513310350
Datum početka mandata 28/12/2015 22/05/2013 15/03/201707.06.2017. 26/05/201720.06.2017. 15/03/201717.08.2020. 04/06/202123.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 29/01/201612.02.2016. 22/05/2017 13/10/201707.06.2017. 26/05/202120.06.2017. 21/07/202017.08.2020. 04/06/202523.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Volonterski20.06.2017. Profesionalno17.08.2020. Stvarni datum kraja mandata 29/01/2016 21/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji Ne postoji Postoji07.06.2017. Ne postoji17.08.2020.
Dužnost Načelnik Općinski načelnik07.06.2017. Zastupnik20.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Brdovec 24.02.2016. Općina Brdovec07.06.2017. Hrvatski sabor20.06.2017. 17.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10291 Brdovec 24.02.2016. 10291 Brdovec07.06.2017. 10000 Zagreb20.06.2017. 17.08.2020. Ulica TRG FRANJE TUĐMANA 24.02.2016. Trg Franje Tuđmana 07.06.2017. Trg sv. Marka20.06.2017. 17.08.2020. Kućni broj 1 24.02.2016. 107.06.2017. 620.06.2017. 17.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38513310350 24.02.2016. +3851331035007.06.2017. 17.08.2020.
Datum početka mandata 22/05/2013 24.02.2016. 26/05/201707.06.2017. 15/03/201720.06.2017. 17.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 22/05/2017 24.02.2016. 20/05/202107.06.2017. 13/10/202020.06.2017. 17.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Volonterski 24.02.2016. Volonterski07.06.2017. Profesionalno20.06.2017. 17.08.2020. Stvarni datum kraja mandata 10/01/2016 24.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji Postoji Ne postoji17.08.2020. Postoji Ne postoji26.10.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ZASTUPNIK općinski načelnik07.06.2017. Naziv pravne osobe HRVATSKI SABOR Općina Brdovec07.06.2017. OIB pravne osobe 1472297901807.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 ZAGREB 10291 Brdovec07.06.2017. Ulica TRG SVETOG MARKA Trg F. Tuđmana07.06.2017. Kućni broj 6 107.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 28/12/2015 10/03/201728.03.2017. 30/01/201607.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/01/201624.02.2016. 28.03.2017. 14/03/201707.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnik Naziv pravne osobe Hrvatski sabor OIB pravne osobe 38597506234
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Sv. Marka Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/03/2017 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/07/2020

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 28649,78 27149,78 23472,8428.03.2017. 29204,1117.08.2020. 27584,70 3692,8216.01.2023. Neto iznos (EUR) 15322,49 15323,49 15946,0128.03.2017. 16179,8717.08.2020. 16039,9723.06.2021. 2145,8516.01.2023.
Volonterski (EUR) 0,0020.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 23472,8420.06.2017. Neto iznos (EUR) 15946,0120.06.2017.
Volonterski (EUR) 0,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji19.04.2018. Ne postoji17.08.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 13064,5219.04.2018. 1733,8919.04.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak19.04.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.04.2018.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OBRTNIČKA ŠKOLA ZAGREB OIB poslodavca 64266572916
Bruto iznos (EUR) 79084,00 8960,4217.08.2020. 10814,8426.10.2022. 1435,2626.10.2022. Neto iznos (EUR) 60670,00 6331,7017.08.2020. 7628,4626.10.2022. 1012,4126.10.2022.
Datum stupanja u radni odnos 28/10/1991 Datum prestanka radnog odnosa 26/01/2016 17.08.2020.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) RBA Iznos duga (početni iznos glavnice) 198000,00 100000,0017.08.2020. 26373,0016.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 2450,00 304,7616.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 8,70
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZAGREBAČKA BANKA Iznos duga (početni iznos glavnice) 204000,00 70000,0017.08.2020. 9290,6017.08.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 3260,00 Ugovorena kamatna stopa 8,80
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.02.2016. Nositelj obveze Osobno12.02.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PORSCHE LEASING12.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 27089,3112.02.2016. 50000,0017.08.2020.
Valuta duga EUR - Euro12.02.2016. Godina zaduženja 201312.02.2016. 201817.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6012.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 285,0012.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,5012.02.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji Postoji26.10.2022.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica26.10.2022. Nositelj potraživanja Osobno26.10.2022.
Iznos (EUR) 1507000,0026.10.2022. 200000,0016.01.2023. Vremenski raspon Jednokratno26.10.2022.
Napomena 26.10.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji Postoji25.01.2022. Ne postoji07.03.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom25.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2022.
Mjesto Petrčane25.01.2022. Poštanski broj 2323125.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2022. Površina 120,0025.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1800000,0025.01.2022. 238901,0625.01.2022.
Katastarska općina Petrčane25.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom25.01.2022.
Napomena 25.01.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip AUDI
Godina proizvodnje 2013 202123.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 180000,00 110000,0017.08.2020. 320000,0023.06.2021. 42471,3023.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno Osobno, Dijete23.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji12.02.2016. Ne postoji07.03.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio12.02.2016. Naziv poslovnog subjekta AUTO PROFI12.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 3043617030812.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta IVANIČGRADSKA 5312.02.2016.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0012.02.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu12.02.2016.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. OIB 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016. 12.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno12.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.02.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 51000,00 68000,0017.08.2020. 52000,0023.06.2021. 210000,0007.03.2022. 130000,0026.10.2022. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine07.03.2022.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 790000,0007.03.2022. 104851,0207.03.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna07.03.2022. EUR - Euro07.03.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug07.03.2022. Način stjecanja Prodajom imovine07.03.2022.
Napomena 07.03.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji