Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Alen Gospočić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Alen 14.03.2016. Prezime Gospočić14.03.2016.
Stručna sprema Doktor Znanosti14.03.2016.
Zvanje Doktor tehničkih znanosti14.03.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Socijalno - Liberalna Stranka14.03.2016. Hrvatska socijalno - liberalna stranka14.03.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana14.03.2016. Razveden/Razvedena27.12.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece14.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb14.03.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji14.03.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra14.03.2016. Državni tajnik25.11.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Pomorstva, Prometa I Infrastrukture14.03.2016. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture14.03.2016. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture25.11.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb14.03.2016. Ulica Prisavlje14.03.2016. Kućni broj 1414.03.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378454314.03.2016. Fax (službeni) +3851378459114.03.2016.
Datum početka mandata 17/02/201614.03.2016. 24/09/202025.11.2020. Predviđeni datum kraja mandata 23/01/202014.03.2016. 24/09/202425.11.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno14.03.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji14.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji14.03.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji14.03.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji14.03.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Voditelj podružnice Zagrebačke ceste14.03.2016. Naziv pravne osobe Zagrebački holding d.o.o.14.03.2016. OIB pravne osobe 8558486598714.03.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb14.03.2016. Ulica Ulica grada Vukovara14.03.2016. Kućni broj 4114.03.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 10/04/201014.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 16/02/201614.03.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22755,3314.03.2016. 23151,96 Neto iznos (HRK) 14858,8914.03.2016. 15962,4225.11.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji14.03.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji14.03.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 18000,0014.03.2016. 13500,0027.12.2018. 18500,00 Pravna osnova Od kapitala14.03.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.03.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji14.03.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji14.03.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Zagrebački holding d.o.o.14.03.2016. OIB poslodavca 8558486598714.03.2016.
Bruto iznos (HRK) 97090,4414.03.2016. Neto iznos (HRK) 68012,7514.03.2016.
Datum stupanja u radni odnos 26/03/201214.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 14.03.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji14.03.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji14.03.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji14.03.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji14.03.2016. Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine čhv - čhv Površina 152,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,00
Katastarska općina Gornje Vrapče Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Na neki drugi način25.11.2020.
Postotak 67,0025.11.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine na temelju ugovor o doživotnom uzdržavanju25.11.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Seline Poštanski broj 23244
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 710,0025.11.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,00
Katastarska općina Seline Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Na neki drugi način25.11.2020.
Postotak 50,00
Drugi način stjecanja nekretnine na temelju ugovor o doživotnom uzdržavanju25.11.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine čhv - čhv Površina 750,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,00
Katastarska općina Gornje Vrapče Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Na neki drugi način, Nasljedstvom25.11.2020.
Postotak 50,00
Drugi način stjecanja nekretnine na temelju ugovor o doživotnom uzdržavanju25.11.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine čhv - čhv Površina 1000,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 90000,00
Katastarska općina Gornje Vrapče Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Na neki drugi način25.11.2020.
Postotak 50,00
Drugi način stjecanja nekretnine na temelju ugovor o doživotnom uzdržavanju25.11.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 43,51
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 550000,00
Katastarska općina Trešnjevka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Na neki drugi način25.11.2020.
Postotak 50,00
Drugi način stjecanja nekretnine na temelju ugovor o doživotnom uzdržavanju25.11.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji14.03.2016. Ne postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Gliser14.03.2016. Marka/tip Mercruiser14.03.2016.
Godina proizvodnje 198314.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0014.03.2016. 5000,0027.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno14.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.03.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji14.03.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji14.03.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice14.03.2016. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.14.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656014.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb14.03.2016.
Broj dionica 261214.03.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 370,0014.03.2016. 175,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%14.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno14.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.03.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu14.03.2016. Naziv poslovnog subjekta PBZ Invest Short Term Bond Fond14.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 7307396057314.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta Ilica 5, Zagreb14.03.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 505632,0014.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno14.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.03.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji14.03.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji14.03.2016.