Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Alen Aleksić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Alen26.06.2017. Prezime Aleksić26.06.2017.
Stručna sprema SSS26.06.2017.
Zvanje medicinski tehničar26.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka26.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana26.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece26.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 32275 Bošnjaci26.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji26.06.2017. Mjesto 32275 Bošnjaci26.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika26.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Bošnjaci26.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32275 Bošnjaci26.06.2017. Ulica TRG FRA B.T.LEAKOVIĆA26.06.2017. Kućni broj 1526.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853284696626.06.2017. Fax (službeni) 26.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201726.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/202126.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski26.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji26.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji26.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji26.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto MEDICINSKI TEHNIČAR26.06.2017. Naziv pravne osobe ZZHM VSu00c5u00bd26.06.2017. OIB pravne osobe 1004366102626.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32100 Vinkovci26.06.2017. Ulica KRALJA ZVONIMIRA 26.06.2017. Kućni broj 5326.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 26/06/201426.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 26.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji26.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto MEDICINSKI TEHNIČAR26.06.2017. Naziv pravne osobe ZZHM VSŽ26.06.2017. OIB pravne osobe 1004366102626.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32100 Vinkovci26.06.2017. Ulica KRALJA ZVONIMIRA26.06.2017. Kućni broj 5326.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 26/06/201426.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 26.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 2250,0026.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji26.06.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj ZZHM VSu00c5u00bd26.06.2017. OIB isplatitelja 1004366102626.06.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 6000,0026.06.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada26.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji26.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji26.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji26.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji26.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji26.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji26.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji26.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji26.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: