Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika -

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Edi09.06.2017. Prezime Pastrovicchio 09.06.2017. Pastrovicchio27.01.2023.
Stručna sprema SSS09.06.2017.
Zvanje elekromonter09.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke09.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana09.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece09.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52211 Bale09.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji09.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik09.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Bale09.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52211 Bale09.06.2017. Ulica Trg Tomaso Bembo09.06.2017. Kućni broj 109.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855282430309.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201709.06.2017. 20/05/202112.08.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202109.06.2017. 18/05/202512.08.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski09.06.2017. Profesionalno03.01.2019. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji09.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji09.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji09.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto komercijalist09.06.2017. Naziv pravne osobe RADIN -GRAFIKA d.o.o.09.06.2017. OIB pravne osobe 5193428603009.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10431 Sveta Nedelja09.06.2017. Ulica Gospodarska09.06.2017. Kućni broj 909.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 04/10/200409.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 09.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Općinski načelnik03.01.2019. Naziv pravne osobe OPĆINA BALE03.01.2019. OIB pravne osobe 0519866662703.01.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52211 Bale03.01.2019. Ulica Trg Tomaso Bembo03.01.2019. Kućni broj 103.01.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/06/201803.01.2019. Datum prestanka radnog odnosa 03.01.2019.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji09.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20000,0003.01.2019. 19885,6817.06.2021. 2639,1917.06.2021. Neto iznos (EUR) 12800,0003.01.2019. 13503,0117.06.2021. 1792,1617.06.2021.
Volonterski (EUR) 4800,0009.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji09.06.2017. Ne postoji03.01.2019.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj RADIN-GRAFIKA d.o.o.09.06.2017. OIB isplatitelja 5193428603009.06.2017.
Neto iznos mjesečno (EUR) 6200,0009.06.2017. 822,8809.06.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada09.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji09.06.2017. Postoji03.01.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 79000,0003.01.2019. 10000,0017.06.2021. 1327,2317.06.2021. Pravna osnova Od druge djelatnosti03.01.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.01.2019.
Druga djelatnost iznajmljivanje03.01.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 9030,0027.01.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti27.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.01.2023.
Druga djelatnost IZNAJMLJIVANJE27.01.2023.
Napomena 27.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji09.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca DJEČJI VRTIĆ NEVEN ROVINJ09.06.2017. OIB poslodavca 9311709865109.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 126347,3309.06.2017. 12634,3317.06.2021. 1676,8217.06.2021. Neto iznos (EUR) 78000,0009.06.2017. 7800,0017.06.2021. 1035,2417.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 04/05/198709.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 09.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji09.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji09.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji09.06.2017. Ne postoji03.01.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.06.2017. Nositelj obveze Osobno09.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP BANKA d.d. Zadar09.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20000,0009.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro09.06.2017. Godina zaduženja 200709.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12009.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 330,0009.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,7009.06.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji09.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji09.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan09.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.06.2017.
Mjesto Pula09.06.2017. Poštanski broj 5210009.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.06.2017. Površina 120,0009.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 760000,0009.06.2017. 100869,3309.06.2017.
Katastarska općina Pula09.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno09.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom09.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.06.2017.
Mjesto Bale09.06.2017. Poštanski broj 5221109.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.06.2017. Površina 3800,0009.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 360000,0009.06.2017. 47780,2109.06.2017.
Katastarska općina Bale09.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno09.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom09.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman09.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.06.2017.
Mjesto Bale09.06.2017. Poštanski broj 5221109.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.06.2017. Površina 65,0009.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0009.06.2017. 79633,6909.06.2017.
Katastarska općina Bale09.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno09.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)09.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.06.2017.
Mjesto Bale09.06.2017. Poštanski broj 5221109.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.06.2017. Površina 4000,0009.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0009.06.2017. 3981,6809.06.2017.
Katastarska općina Bale09.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno09.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom09.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)09.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.06.2017.
Mjesto Bale09.06.2017. Poštanski broj 5221109.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.06.2017. Površina 1235,0009.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 280000,0009.06.2017. 37162,3909.06.2017.
Katastarska općina Bale09.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama09.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom09.06.2017.
Postotak 25,0009.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt12.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.08.2021.
Mjesto žman12.08.2021. Poštanski broj 2328212.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.08.2021. Površina 22,0012.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0012.08.2021. 6636,1412.08.2021.
Katastarska općina sali12.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.08.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama12.08.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom12.08.2021.
Postotak 50,0012.08.2021.
Napomena 12.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt12.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.08.2021.
Mjesto žman12.08.2021. Poštanski broj 2328212.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.08.2021. Površina 23,0012.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0012.08.2021. 6636,1412.08.2021.
Katastarska općina sali12.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno12.08.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom12.08.2021.
Napomena 12.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća12.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.08.2021.
Mjesto žman12.08.2021. Poštanski broj 2328212.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.08.2021. Površina 36,0012.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 280000,0012.08.2021. 37162,3912.08.2021.
Katastarska općina sali12.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno12.08.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom12.08.2021.
Napomena BROJ ČESTICE JE 5178/1 TE JU JE TAKVU NEMOGUČE UPISATI U TABELU JER JE NE PRIHVAČA U TOM OBLIKU.12.08.2021. BROJ ČESTICE JE 5178/1 TE JU JE TAKVU NEMOGUĆE UPISATI U TABELU JER JE NE PRIHVAĆA U TOM OBLIKU.01.12.2021. BROJ ČESTICE JE 5178/1 TE JU JE TAKVU NEMOGUĆE UPISATI U TABELU JER JE NE PRIHVAĆA U TOM OBLIKU.01.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom01.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.12.2021.
Mjesto Bale01.12.2021. Poštanski broj 5221101.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.12.2021. Površina 47,0001.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 56754,0001.12.2021. 7532,5501.12.2021.
Katastarska općina Bale01.12.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.12.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.12.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.12.2021.
Postotak 42,0001.12.2021.
Napomena 01.12.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji09.06.2017. Postoji17.06.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.06.2021. Marka/tip FORD FOCUS17.06.2021. FORD FOKUS31.01.2022.
Godina proizvodnje 201317.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0017.06.2021. 6636,1417.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno17.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.01.2022. Marka/tip NISSAN QUASHQAI31.01.2022.
Godina proizvodnje 201831.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0031.01.2022. 19908,4231.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka31.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji09.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji09.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice09.06.2017. Naziv poslovnog subjekta MON PERIN d.o.o.09.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 0637415528509.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Bale09.06.2017.
Broj dionica 1009.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 10000,0009.06.2017. 1327,2309.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos09.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno09.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice31.01.2022. Naziv poslovnog subjekta MON PERIN d.d.31.01.2022.
OIB poslovnog subjekta 0637415528531.01.2022. Sjedište poslovnog subjekta Trg La Musa 2, Bale31.01.2022.
Broj dionica 1031.01.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 10000,0031.01.2022. 2650,0027.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%31.01.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno31.01.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji09.06.2017. Postoji17.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 10000,0017.06.2021. 1000,0031.01.2022. 11000,0027.01.2023. Valuta EUR - Euro17.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno17.06.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.06.2021.
Napomena 17.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji09.06.2017. Ne postoji03.01.2019.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe MON PERIN d.o.o.09.06.2017. Sjedište pravne osobe Bale09.06.2017.
OIB pravne osobe 0637415528509.06.2017.
Datum učlanjenja 06/05/201309.06.2017. Datum kraja članstva 09.06.2017.
Funkcije Član Nadzornog odbora09.06.2017.
Napomena