Početna
 

Smjernice i upute

Smjernica i uputa - Prijava kuće u izgradnji i prijava zemljišta s više objekata u imovinskoj kartici

Povjerenstvo je dana 18. lipnja 2020.g. donijelo Smjernicu i uputu koja se odnosi na prijavu kuće u izgradnji te prijavu nekretnina koje u naravi...

Smjernica i uputa - Prijava promjene tržišne vrijednosti nekretnine uslijed kretanja cijena na tržištu nekretnina

Povjerenstvo je dana 18. lipnja 2020.g. donijelo Smjernicu i uputu koja se odnosi na prijavu promjene tržišne vrijednosti nekretnine do koje je...

Uputa za popunjavanje obrasca izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa dana 16. prosinca 2019. godine donijelo je novu Uputu za popunjavanje obrasca izvješća o imovinskom...

Smjernica i uputa - Podnošenje imovinske kartice povodom promjene

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo je 24. prosinca 2018.g. smjernicu i uputu za sve dužnosnike i rukovodeće državne službenike...

Smjernica i uputa - Postupanje članova Savjeta za nacionalne manjine

Povjerenstvo je 9. srpnja 2018.g. donijelo Smjernicu i uputu za postupanje dužnosnika koji obnašaju dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru, a...

Smjernica i uputa - Pokrivanje troškova puta, smještaja i ulaznica dužnosnicima prilikom odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo

Povjerenstvo je povodom učestalih upita dužnosnika i zainteresirane javnosti donijelo smjernicu i uputu vezanu za pokrivanje troškova puta,...

Smjernica i uputa - Obveza navođenja naknade materijanih troškova koju ostvaruju zastupnici u Hrvatskome saboru (zastupnički paušal) u imovinskoj kartici

Povjerenstvo je dana 13. travnja 2018.g. donijelo smjernicu i uputu kojom se zastupnici u Hrvatskom saboru koji ostvaruju pravo na naknadu...

Stranice