Početna
 

Okrugli stol u Sisačko-moslavačkoj županiji

U petak 24. svibnja 2019.g. u prostorijama Sisačko-moslavačke županije u Sisku održan je četvrti u nizu okruglih stolova na temu „Sukob interesa u obnašanju dužnosti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave" u suorganizaciji Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i Sisačko-moslavačke županije te u suradnji s Antikorupcijskim povjerenstvom Sisačko-moslavačke županije. Na okruglom stolu su uz predstavnicu domaćina, predsjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Ivanku Roksandić, sudjelovali članica Povjerenstva Aleksandra Jozić-Ileković, predsjednik županijskog Antikorupcijskog povjerenstva Željko Šešerin, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Sisačko-moslavačke županije Igor Ahmetović te više gradonačelnika, općinskih načelnika i njihovih zamjenika. Ispred Povjerenstva su okruglom stolu sudjelovali i tajnica Povjerenstva Majda Uzelac i savjetnik u Uredu Povjerenstva Filip Štefan.

Cilj okruglog sola bio je poticanje rasprave o pojedinim pravima i obvezama iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa koji među obveznicima izazivaju najviše prijepora, ali i prikupljanje razmišljanja, iskustava i prijedloga obveznika na koje se navedeni Zakon primjenjuje.

Nakon uvodnih riječi predsjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Ivanke Roksandić, uslijedilo je izlaganje članice Povjerenstva Aleksandre Jozić Ileković na temu korupcije, sukoba interesa i integriteta u obnašanju javnih dužnosti s osvrtom na normativni okvir, nadležnosti tijela na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te izazove u daljnjim nastojanjima za napretkom u ovim područjima.

Nakon izlaganja uslijedila je konstruktivna rasprave o pojedinim normativnim rješenjima i mogućnosti razmatranja njihova poboljšanja te o tipičnim slučajevima koruptivnog i reputacijskog rizika u djelovanju tijela javne vlasti na lokalnoj razini, poglavito u pogledu raspolaganja proračunskim sredstvima ili raspolaganja nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

Zaključeno je kako je nužno kontinuirano provoditi edukacije i slične susrete s ciljem boljeg upoznavanja obveznika s odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, ali i sa svrhom pronalaženja zajedničkih prijedloga za unaprjeđenje sustava sprječavanje sukoba interesa te poboljšanje normativnog okvira za reguliranje sukoba interesa.