Početna
 

Edukacija u Zagrebu, 6. lipnja 2018.g.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa održat će 6. lipnja 2018. godine u Zagrebu jednodnevnu edukaciju za obveznike i rukovodeće državne službenike Grada Zagreba, Bjelovarsko-bilogorske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. Edukacija će se održati u Dvorani A Stare gradske vijećnice Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5 s početkom u 11,00 sati, a namijenjena je županima, gradonačelnicima, općinskim načelnicima i njihovim zamjenicima, predstojnicima Ureda državne uprave u županijama te članovima antikorupcijskih povjerenstava u županijama. 

Pozivamo obveznike da se odazovu pozivu na edukaciju, a nazočnost na edukaciji možete potvrditi dostavom obavijesti na e-mail: majda.uzelac@sukobinteresa.hr.

Molimo medije zainteresirane za praćanje navedene edukacije da svoj dolazak najave glasnogovornici Povjerenstva na e-mail: martina.jurisic@sukobinteresa.hr.

Dokument/i: