Početna
 

Edukacija u Splitu, 17. listopada 2018.g.

Povjerenstvo će 17. listopda 2018.g. održati jednodnevnu edukaciju u Gradu Splitu za obveznike i rukovodeće državne službenike Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije. Edukacija će se održati u Dvorani županije u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) u Splitu, Ivana pl. Zajca 2, s početkom u 11,00 sati, a namijenjena je županima, gradonačelnicima, općinskim načelnicima i njihovim zamjenicima te predstojnicima Ureda državne uprave u navedenim županijama. 

Pozivamo sve obveznike da se odazovu edukaciji te da svoje sudjelovanje potvrde putem e-maila: majda.uzelac@sukobinteresa.hr.

Molimo medije zainteresirane za praćenje navedene edukacije da svoj dolatzak najave glasnogovornici Povjerenstva putem e-maila martina.jurisic@sukobinteresa.hr.

 

 

Dokument/i: