Početna
 

edukacije

Edukacija u Šibensko-kninskoj županiji

Povjerenstvo će dana 29. listopada 2014.g. održati edukaciju dužnosnika u Šibensko-kninskoj županiji.

Edukacija Vukovarsko-srijemska županija

Povjerenstvo će dana 23. rujna 2014.g. održati edukaciju dužnosnika u Vukovarsko-srijemskoj županiji.