Početna
 

Poziv za 82. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 82. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u utorak, 17. ožujka 2020.g. u 12,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-25/20 na zahtjev obveznice KRISTINE VLAIĆ BUBALO, zamjenice gradonačelnika Grada Skradina,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-26/20 na zahtjev obveznice SANDRE ĆAKIĆ KUHAR, zamjenice župana Istarske županije,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-27/20 na zahtjev obveznika NIKOLE HORVATA, općinskog načelnika Općine Lipovljani,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-28/20 na zahtjev obveznika IVANA MIJANDRUŠIĆA, općinskog načelnika Općine Gračišće,
  5. Davanje mišljenja u predmetu M-29/20 na zahtjev obveznice MARINE BUDIMIR, gradonačelnice Grada Iloka.

 

 

 

                                                                                               PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: