Početna
 

Poziv za 81. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 16.01. 2015.g.

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13.), sazivam 81. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u ponedjeljak, 19. siječnja 2015.g. u 12,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-166/14, na zahtjev obveznice Gordane Lipšinić, gradonačelnice Grada Ozlja,

  2. Davanje mišljenja u predmetu M-146/14, na zahtjev obveznika Nina Šimunića, općinskog načelnika Općine Bibinje ( do travnja 2014.g.),

  3. Davanje mišljenja u predmetu M-1/15, na zahtjev obveznice Vesne Želježnjak, zastupnice u Hrvatskom saboru i gradonačelnice Grada Koprivnice,

  4. Davanje mišljenja u predmetu M-4/15, na zahtjev obveznika Ivana Mijandrušića, općinskog načelnika Općine Gračišće,

  5. Davanje mišljenja u predmetu M-5/15, na zahtjev obveznika Sanjina Rukavine, zamjenika župana Ličko-senjske županije,

  6. Davanje mišljenja u predmetu M-7/15, na zahtjev obveznika Nenada Horvatića, općinskog načelnika Općine Ljubešćica.

     

                                                                                                                               PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                  Dalija Orešković, dipl. iur.

Dokument/i: