Početna
 

Poziv za 78. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 22.12. 2014.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11 i 12/12), sazivam 78. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

 u utorak, 23. prosinca 2014.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

 

 DNEVNI RED

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-159/14 (5), na zahtjevdužnosnice Tanje Tavić, zamjenice općinskog načelnika Općine Bizovac,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-164/14 (4), na zahtjevdužnosnika Silvija Nardellija, općinskog načelnika Općine Župa Dubrovačka,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-162/14 (5), na zahtjev Gorana Oreškovića, pomoćnika direktora Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama,
  4. Davanje očitovanja u predmetu Mo-58/14 (3), na zahtjevMartine Markota, pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Andrijaševci,
  5. Davanje očitovanja u predmetu Mo-80/14 (3), na zahtjevPetre Šućur, pročelnice Odjela za gospodarstvo Grada Imotskog za Antu Đuzela, gradonačelnika Grada Imotskog,
  6. Davanje očitovanja u predmetu Mo-125/14 (3), na zahtjevSrđana Kolara, vijećnika Grada Vukovara,
  7. Davanje očitovanja u predmetu Mo-156/14 (4), na zahtjev Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske,
  8. Davanje očitovanja u predmetu Mo-165/14 (2), na zahtjevKruna Đureca, člana Lokalne akcijske grupe „Prigorje-Zagorje“.

 

                                                                                                                                  PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                     Dalija Orešković, dipl. iur.