Početna
 

Poziv za 73. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 11.11. 2014.g.

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11 i 12/12), sazivam 73. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

 u četvrtak, 13. studenog 2014.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

  DNEVNI RED

 1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-343/13, obveznik Ivan Žužul, zamjenik općinskog načelnika Općine Podbablje,
 2. u  10.15 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-249/13, obveznik Anđelko Balaban, općinski načelnik Općine Jagodnjak,
 3. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-268/13, obveznik Slavko Došen, općinski načelnik Općine Zrinski Topolovac,
 4. u 10.45 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-294/13, obveznik Josip Čolakovac, zamjenik općinskog načelnika Općine Gradište,
 5. u 11.00 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-221/13, obveznik Marijan Hohnjec, zamjenik gradonačelnika Grada Pregrade u mandatu 2009.-2013.,
 6. u 11.15 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-31/14, obveznik Miroslav Mašić, zamjenik općinskog načelnika Općine Vrhovine,
 7. u 11.30 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-32/14, obveznikTonči Gugić, općinski načelnik Općine Vela Luka,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu SI-257/13, obveznik Darko Puljašić, zamjenik gradonačelnika Grada Požege,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu SI-309/13, obveznik Ivica Turić, općinski načelnik Općine Perušić,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu SI-320/13, Zdravko Lovrić, ravnatelj Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-138/14 na zahtjev obveznika Ervina Radetića, općinskog načelnika Općine Jelenje,
 12. Davanje mišljenja u predmetu M-141/14 na zahtjev obveznika Stjepana Ivoša, općinskog načelnika Općine Martinska Ves,
 13. Davanje mišljenja u predmetu M-144/14 na zahtjev obveznika Hajrudina Mulaosmanovića, zamjenika općinskog načelnika Općine Baška,
 14. Davanje mišljenja u predmetu M-145/14 na zahtjev obveznika Ivana Pavličeka, općinskog načelnika Općine Preseka,
 15. Davanje mišljenja u predmetu M-147/14 na zahtjev obveznika Ivana Nekvapila, zamjenika župana Sisačko-moslavačke županije ( u razdoblju od 2013.g. do 2014.g.),
 16. Davanje očitovanja u predmetu Mo-143/14 na zahtjev Marine Horvat Pavlic, pročelnice Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove Koprivničko-križevačke županije.

 

 

                                                                                                                                                                         PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                                                              Dalija Orešković, dipl. iur.

Dokument/i: