Početna
 

Poziv za 72. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 72. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u četvrtak, 19. prosinca 2019.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-217/19, obveznica STELLA ARNERI, pomoćnica ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
 2. u 10.10 sati – Donošenje odluke u predmetu P-151/18, obveznik RIKARDO NOVAK, gradonačelnik Grada Hvara,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-337/19, obveznik NEVEN ŠPRLJE, ravnatelj Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-255/18, obveznik DARKO KOREN, župan Koprivničko-križevačke županije,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-146/19, obveznica KRISTINA IKIĆ BANIČEK, gradonačelnica Grada Sisaka,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-403/18, obveznik TOMISLAV ROB, gradonačelnik Grada Belog Manastira,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-10/19, obveznik MARIN GULAN, općinski načelnik Općine Galovac i obveznik ŽELJKO VUJEVIĆ, zamjenik općinskog načelnika Općine Galovac,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-30/19, obveznik JOSIP PETKOVIĆ FAJNIK, općinski načelnik Općine Krašić,
 9. Davanje mišljenja u predmetu M-143/19 na zahtjev obveznice SANJE UDOVIĆ, općinske načelnice Općine Viškovo,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-162/19 na zahtjev obveznice IVANČICE HRČEK, zamjenice općinskog načelnika Općine Đurmanec,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-163/19 na zahtjev obveznika KUZME TOMAŠIĆA, općinskog načelnika Općine Smokvica.

 

 

                                                                                              PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

 

 

Dokument/i: