Početna
 

Poziv za 70. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 20. studenoga 2019.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 70. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 22. studenoga 2019.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-81/19, obveznik ŽELJKO LACKOVIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 2. u 10.20 sati – Donošenje odluke u predmetu P-213/18, obveznik ALEN PRELEC, zastupnik u Hrvatskom saboru i općinski načelnik Općine Brdovec,
 3. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-308/18, obveznik LJUBO ŽUPANOVIĆ, zamjenik općinskog načelnika Općine Rogoznica,
 4. u 10.40 sati – Donošenje odluke u predmetu P-206/17, obveznik DUŠKO VIDOV, općinski načelnik Općine Kali do 12.  lipnja 2017.g.,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-192/19, obveznik MILAN KUJUNDŽIĆ, ministar zdravstva,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-342/18, obveznica ANKA MRAK-TARITAŠ, zastupnica u Hrvatskom saboru,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-218/19, obveznik ZRINKO PETENER, savjetnik u Uredu predsjednika Republike Hrvatske,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-177/19, obveznik DANIJEL MARUŠIĆ, župan Brodsko-posavske županije,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-433/18, obveznik JURE KATIĆ, gradonačelnik Grada Slunja,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-296/18, obveznik IGOR BRAJDIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Bjelovara,
 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-2/17, obveznik ZLATKO PINJUH, općinski načelnik Općine Čeminac,
 12. Davanje mišljenja u predmetu M-155/19, na zahtjev obveznika ZVONIMIRA NOVOSELA, gradonačelnika Grada Jastrebarskog.

 

                                                                                              PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

 

 

Dokument/i: