Početna
 

Poziv za 68. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 6. studenoga 2019.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 68. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 8. studenoga 2019.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

  1. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-202/19, obveznik KRUNOSLAV PAPIĆ, član Uprave trgovačkog društva HŽ Infrastruktura d.o.o.,
  2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-135/19, obveznik DANIJEL LUKOVIĆ, predsjednik Uprave trgovačkog društva Croatia banka d.d.,
  3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-67/19, obveznik BLAŽENKO BOBAN, župan Splitsko-dalmatinske županije i obveznik VINKO ZULIM, općinski načelnik Općine Seget,
  4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-206/19, obveznik BRANIMIR BUNJAC, zastupnik u Hrvatskom saboru do 18. lipnja 2019.g.,
  5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP -145/19, obveznik MARIN PILETIĆ, gradonačelnik Grada Novske,
  6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-224/19, obveznik DINKO BURIĆ, gradonačelnik Grada Belišća,
  7. Davanje mišljenja u predmetu M-150/19 na zahtjev obveznice JELENE ROKNIĆ, zamjenice općinskog načelnika Općine Topusko,
  8. Davanje mišljenja u predmetu M-151/19 na zahtjev obveznika DANIJELA ODOBAŠIĆA, zamjenika općinskog načelnika Općine Gornja Vrba,
  9. Davanje mišljenja u predmetu M-152/19 na zahtjev obveznika SINIŠE HAJDAŠA DONČIĆA, potpredsjednika Hrvatskog sabora,
  10. Davanje očitovanja u predmetu P-319/19 na zahtjev Općine Cetingrad.

 

                                                                                              PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: