Početna
 

Poziv za 67. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 67. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u srijedu, 30. listopada 2019.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-434/17, dužnosnik DAVOR BERNARDIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 2. u 10.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-219/17, dužnosnik HRVOJE RUNTIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 3. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-62/13, dužnosnik DUŠKO ZIMONJA, član Vijeća za elektroničke medije do 5. lipnja 2013.g.,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-14/19, dužnosnik IVAN PERNAR, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-89/19, dužnosnik SINIŠA VARGA, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-365/18, dužnosnik MILAN BANDIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-152/17, dužnosnik MARIO MUSA, predsjednik Uprave trgovačkog društva Hrvatska lutrija d.o.o.,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-398/18, dužnosnik IVAN KRŠIĆ, predsjednik Uprave trgovačkog društva HŽ Infrastruktura d.o.o.,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-203/19, dužnosnik ALEN LEVERIĆ, član Uprave trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o.,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-238/17, dužnosnica JASENKA PAP, pomoćnica ravnatelja HZZO-a do 21. lipnja 2018.g.,
 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-414/17, dužnosnica ANA BRAJNOVIĆ, zamjenica gradonačelnika Grada Valpova,
 12. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-436/17, dužnosnik DUŠAN ĐULA, općinski načelnik Općine Otok,
 13. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-399/18, dužnosnica MARICA JANČIĆ, općinska načelnica Općine Marija Gorica,
 14. Davanje mišljenja u predmetu M-147/19 na zahtjev dužnosnika STIPE BOSOTINA, zamjenika gradonačelnika Grada Vodice.

 

 

                                                                                              PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.