Početna
 

Poziv za 65. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 3. listopada 2019.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 65. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 11. listopada 2019.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-382/17, dužnosnik ANDREJ PLENKOVIĆ, predsjednik Vlade Republike Hrvatske,
 2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-102/18, dužnosnik ANDREJ PLENKOVIĆ, predsjednik Vlade Republike Hrvatske i dužnosnik FRANO LUETIĆ, član Uprave trgovačkog društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o.,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-306/18, dužnosnik LOVRO KUŠČEVIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru i ministar uprave do 9. srpnja 2019.g.,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-84/19, dužnosnik MARIJAN KUSTIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru do 5. travnja 2019.g.,
 5. u 11.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-129/19, dužnosnica KATICA MIŠKOVIĆ, pomoćnica ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
 6. u 11.40 sati – Donošenje odluke u predmetu P-201/18, dužnosnik BOJAN PLANTAK, zamjenik gradonačelnika Grada Slatine,
 7. u 11.50 sati – Donošenje odluke u predmetu P-309/18, dužnosnik IVICA MALNAR, zamjenik gradonačelnika Grada Kutjeva,
 8. u 12.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-369/18, dužnosnik ZLATAN AVAR, zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina,
 9. u 12.10 sati – Donošenje odluke u predmetu P-133/19, dužnosnica ĐURĐICA SLAMEK, općinska načelnica Općine Sveta Marija,
 10. u 12.20 sati – Donošenje odluke u predmetu P-395/18, dužnosnik MARIO REPUŠIĆ, općinski načelnik Općine Runovići,
 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-28/18, dužnosnik ANTE LAŽETA, direktor Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo do 31. ožujka 2018.g.,
 12. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-131/19, dužnosnik MARKO PALIAGA, gradonačelnik Grada Rovinja,
 13. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-289/18, dužnosnik LUKA GRABUŠIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Donja Stubica,
 14. Davanje mišljenja u predmetu M-109/19 na zahtjev dužnosnice KRISTINE KUJUNDŽIĆ, zamjenice općinskog načelnika Općine Tompojevci,
 15. Davanje mišljenja u predmetu M-117/19 na zahtjev dužnosnika STJEPANA KOSTELCA, gradonačelnika Grada Otočca,
 16. Davanje mišljenja u predmetu M-119/19 na zahtjev dužnosnice RUŽICE PALIĆ KRAMARIĆ, pomoćnice ministra zdravstva,
 17. Davanje mišljenja u predmetu M-131/19 na zahtjev dužnosnika NIKOLE LALIĆA, zamjenika župana Ličko-senjske županije,
 18. Davanje mišljenja u predmetu M-132/19 na zahtjev dužnosnika ZDENKA ŠILJAKA,  općinskog načelnika Općine Žumberak ,
 19. Davanje mišljenja u predmetu M-134/19 na zahtjev dužnosnika FRANKA BAXE, općinskog načelnika Općine Lupoglav,
 20. Davanje mišljenja u predmetu M-135/19 na zahtjev dužnosnika GORANA BEUSA RICHEMBERGHA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
 21. Davanje mišljenja u predmetu M-136/19 na zahtjev dužnosnika ARSENA BAUKA, zastupnika u Hrvatskom saboru.

 

 

                                                                                               PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.