Početna
 

Poziv za 58. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 58. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u srijedu, 24. srpnja 2019.g. u 12,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-106/19 na zahtjev obveznice VESNE BEDEKOVIĆ, ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

 

 

                                                                                                                                                        PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                                          Nataša Novaković, dipl. iur.

 

Dokument/i: