Početna
 

Poziv za 57. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 22. srpanj 2019.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 57. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u utorak, 23. srpnja 2019.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-103/19 na zahtjev obveznika PERICE HAJDAROVIĆA,  općinskog načelnika Općine Podturen,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-104/19 na zahtjev obveznice KRISTINE VLAIĆ BUBALO, zamjenice gradonačelnika Grada Skradina.

 

 

                                                                                              PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.