Početna
 

Poziv za 56. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 12. srpanj 2019.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 56. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 12. srpnja 2019.g. u 12,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

1.      Davanje mišljenja u predmetu M-100/19 na zahtjev obveznika RANKA BLAŽEVIĆA,  općinskog načelnika Općine Sutivan,

2.      Davanje mišljenja u predmetu M-101/19 na zahtjev obveznika MARTINA SRŠE, zamjenika općinskog načelnika Općine Sveti Martin na Muri,,

3.      Davanje mišljenja u predmetu M-102/19 na zahtjev obveznika STJEPANA IVOŠA, općinskog načelnika Općine Martinska Ves.

 

 

                                                                                                    PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                              Nataša Novaković, dipl. iur.                  

Dokument/i: