Početna
 

Poziv za 4. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 4. travnja 2018.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 4. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 6. travnja  2018.g. u 12,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I. Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-106/18, dužnosnik KARLO STARČEVIĆ, gradonačelnik Grada Gospića,
 2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-107/18, dužnosnik ILIJA OBRADOVIĆ, općinski načelnik Općine Donji Lapac,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-108/18, dužnosnik LJUBIŠA GRUBAČEVIĆ, zamjenik općinskog načelnika Općine Rasinja do 8. lipnja 2017.g.,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-109/18, dužnosnik FRANKO GOSPODNETIĆ, zamjenik općinskog načelnika Općine Sutivan do 24. svibnja 2017.g.,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P -110/18, dužnosnik VLADIMIR MAJETIĆ, zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave do 16. veljače 2017.g.,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P -111/18, dužnosnik ŽELJKO STIPETIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Ogulina do 9. lipnja 2017.g.,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-112/18, dužnosnik NIKOLA MUS, zamjenik općinskog načelnika Općine Ribnik do 25. svibnja 2017.g.,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-113/18, dužnosnik ZDRAVKO PAVLEŠIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Slunja do 25. svibnja 2017.g.,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-114/18, dužnosnica SANJA TKALČIĆ FAJT, zamjenica općinskog načelnika Općine Martijanec do 24. svibnja 2017.g.,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-115/18, dužnosnik MLADEN POLJAK, zamjenik općinskog načelnika Općine Bednja do 24. svibnja 2017.g.,
 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-116/18, dužnosnik ŠEHRIZAD BEGIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Kastva do 7. lipnja 2017.g.,
 12. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-117/18, dužnosnik NENAD GOSPOČIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Oroslavja do 7. lipnja 2017.g.,
 13. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-118/18, dužnosnica KATARINA KOVAČIĆ, zamjenica općinskog načelnika Općine Blato do 7. lipnja 2017.g.,
 14. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-119/18, dužnosnik MARKO SKOKANDIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Korčule do 28. svibnja 2017.g.,
 15. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-120/18, dužnosnik ANTON MRKVIČKA, zamjenik općinskog načelnika Općine Lokve do 28. svibnja 2017.g.

                                                                                                                                

                                                                                                                                             PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                               Nataša Novaković, dipl. iur.