Početna
 

Poziv za 36. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 23. siječnja 2019.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 36. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 25. siječnja 2019.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-381/17, dužnosnik KARLO STARČEVIĆ, gradonačelnik Grada Gospića,
 2. u 10.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-223/16, dužnosnik MARTIN KORDIĆ, općinski načelnik Općine Vođinci,
 3. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-386/18, dužnosnik VLADO BOBAN, općinski načelnik Općine Velika,
 4. u 10.45 sati – Donošenje odluke u predmetu P-202/18, dužnosnik PERICA REMENAR, zamjenik općinskog načelnika Općine Domašinec,
 5. u 11.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-26/18, dužnosnica LIDIJA NOVOSEL, zamjenica gradonačelnika Grada Bjelovara do 8. lipnja 2017.g.,
 6. u 11.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-186/17, dužnosnik ANTUN GLAVAŠ, općinski načelnik Općine Feričanci do 25. svibnja 2017.g.,
 7. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-430/17, dužnosnik FRANE GABRIĆ, zamjenik općinskog načelnika Općine Lopar do 29. svibnja 2017.g.,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-401/18, dužnosnik ŽELJKO LACKOVIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-40/18, dužnosnik BRANKO DUKIĆ, gradonačelnik Grada Zadra,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-45/18, dužnosnik KARLO STARČEVIĆ, gradonačelnik Grada Gospića,
 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-40/17, dužnosnik PERO DAMJANOVIĆ, općinski načelnik Općine Plaški,
 12. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-370/18, dužnosnik ANĐELKO NAGRAJSALOVIĆ, općinski načelnik Općine sveti Juraj na Bregu,
 13. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-390/18, dužnosnik JOSIP ŠPOLJAR, zamjenik općinskog načelnika Općine Krašić,
 14. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-295/18, dužnosnik MIROSLAV ŠIMIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru do 31. ožujka 2018.g.,
 15. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-50/18, dužnosnik FERNANDO KIRIGIN, zamjenik gradonačelnika Grada Opatije do 12. lipnja 2017.g.,
 16. Davanje mišljenja u predmetu M-6/19, na zahtjev dužnosnika IVANA VILIBORA SINČIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
 17. Davanje mišljenja u predmetu M-8/19, na zahtjev dužnosnika BRANKA GRČIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
 18. Davanje mišljenja u predmetu M-5/19, na zahtjev dužnosnika MIRKA DUSPARE, gradonačelnika Grada Slavonskog Broda,
 19. Davanje mišljenja u predmetu M-7/19, na zahtjev dužnosnika GORANA BUKVIĆA, člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave,
 20. Davanje očitovanja u predmetu P-411/18, na zahtjev Darka Heraka.

           

                                                                                                          PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                            Nataša Novaković, dipl. iur.