Početna
 

Poziv za 33. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 2. siječnja 2019.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 33. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

 

                                                                         u srijedu, 2. siječnja 2019.g., u 12,00 sati

 

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

                                                                                                 DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-158/18, na zahtjev obveznika MARIJANA VARGE, općinskog načelnika Općine Donja Dubrava,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-161/18, na zahtjev obveznika ŽELJKA CICKAJA, općinskog načelnika Općine Bilje,
  3. Donošenje odluke u predmetu M-134/18, na zahtjev obveznice MARICE JANČIĆ, općinske načelnice Općine Marija Gorica.

           

                                                               

                                                                                                    PREDSJEDNICE  POVJERENSTVA

                                                                                                       Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: