Početna
 

Poziv za 24. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 10. listopada 2018.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 24. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 12. listopada 2018.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-149/17, obveznik VLADIMIR OGUMAN, općinski načelnik Općine Sveti Ivan Žabno do 7. lipnja 2017.g.,
 2. u 10.10 sati – Donošenje odluke u predmetu P-367/17, obveznica MARINA GAŠPARIĆ, zamjenica gradonačelnika Grada Opatije do 12. lipnja 2017.g.,
 3. u 10.20 sati – Donošenje odluke u predmetu P-110/18, rukovodeći državni službenik VLADIMIR MAJETIĆ, zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave do 16. veljače 2017.g.,
 4. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-115/18, obveznik MLADEN POLJAK, zamjenik općinskog načelnika Općine Bednja do 24. svibnja 2017.g.,
 5. u 10.40 sati – Donošenje odluke u predmetu P-116/18, obveznik ŠEHRIZAD BEGIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Kastva do 7. lipnja 2017.g.,
 6. u 10.50 sati – Donošenje odluke u predmetu P-197/18, obveznik IVAN BUDALIĆ, gradonačelnik Grada Imotskog,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-28/17, obveznik  MARINKO ŽIC, općinski načelnik Općine Punat i obveznik GORAN BONIFAČIĆ, zamjenik općinskog načelnika Općine Punat,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-118/17, obveznik  IVAN MIJANDRUŠIĆ, općinski načelnik Općine Gračišće,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-224/17, obveznik  IVAN FRANKOVIĆ, općinski načelnik Općine Pićan,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-298/17, obveznica  SANDRA VUKIĆ, općinska načelnica Općine Vrsi do 15. lipnja 2017.g.,
 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-302/17, obveznik  DALIBOR PAUS, općinski načelnik Općine Barban,
 12. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetuP -388/17, obveznik  TOMISLAV VUIĆ, predsjednik Uprave trgovačkog društva Hrvatska poštanska banka d.d., obveznik DOMAGOJ KARADJOLE, član Uprave trgovačkog društva Hrvatska poštanska banka d.d. i obveznik MLADEN MRVELJ, član Uprave trgovačkog društva Hrvatska poštanska banka d.d.,
 13. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-75/18, obveznik  PERO MATIĆ, predsjednik Uprave trgovačkog društva Jadran d.d. do 6. travnja 2018.g. i obveznica MARIJA GALJANIĆ SOVAR, članica Uprave trgovačkog društva Jadran d.d. do 6. travnja 2018.g.,
 14. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-90/18, obveznik  GORDAN ŽURGA, direktor trgovačkog društva HŽ Cargo d.o.o.,
 15. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-185/18, obveznik  DANIMIR KOLMAN, općinski načelnik Općine Rasinja,
 16. Davanje mišljenja u predmetu M-119/18, na zahtjev obveznika DRAŽENA CRNČECA, općinskog načelnika Općine Sveti Martin na Muri,
 17. Davanje mišljenja u predmetu M-121/18, na zahtjev obveznice MARICE JANČIĆ, općinske načelnice Općine Marija Gorica,
 18. Davanje mišljenja u predmetu M-123/18, na zahtjev obveznika ERVINA VIČEVIĆA, općinskog načelnika Općine Selnica,
 19. Davanje očitovanja u predmetu P-282/18, na zahtjev Ivana Đančevića, predsjednika Šahovskog saveza Brodsko-posavske županije.

 

                                                                                                          PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                             Nataša Novaković, dipl.iur.   

Dokument/i: