Početna
 

Poziv za 21. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 21. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u utorak, 4. rujna 2018.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-100/18, na zahtjev obveznice SLAVICE CVITANIĆ, članice Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-107/18, na zahtjev obveznice KLEMENTINE KARANOVIĆ, općinske načelnice Općine Majur,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-108/18, na zahtjev obveznika MIHAELA KURTEŠA, zamjenika općinskog načelnika Općine Perušić,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-109/18, na zahtjev obveznika IGORA BRAJDIĆA, zamjenika gradonačelnika Grada Bjelovara,
  5. Davanje mišljenja u predmetu M-111/18, na zahtjev obveznice IVANE MARKOVIĆ, gradonačelnice Grada Supetra,
  6. Davanje očitovanja u predmetu P-275/18, na zahtjev Martine Bozok iz trgovačkog društva PHOENIX d.o.o.

 

 

                                                                                             PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

 

 

Dokument/i: