Početna
 

Poziv za 204. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 18. prosinca 2017.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 204. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u četvrtak, 28. prosinca 2017.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-259/16, dužnosnik BORIS MILETIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru i gradonačelnik Grada Pule,
 2. u 10.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-27/17, dužnosnik STJEPAN KOSTELAC, gradonačelnik Grada Otočca,
 3. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-223/17, dužnosnik IVICA MIŠIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 4. u 10.45 sati – Donošenje odluke u predmetu P-237/17, dužnosnica SANDRA PERKOVIĆ, zastupnica u Hrvatskom saboru do 14. listopada 2016.g.,
 5. u 11.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-317/17, dužnosnik KRUNOSLAV BRATANOVIĆ, općinski načelnik Općine Podravske Sesvete,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-239/16, dužnosnik MIRKO KOROTAJ, općinski načelnik Općine Cestica,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-303/16, dužnosnik NEDILJKO DUJIĆ, gradonačelnik Grada Skradina do 28. svibnja 2017.g.,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-8/17, dužnosnik MILORAD PUPOVAC, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-355/17, dužnosnica INGRID ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ, sutkinja Ustavnog suda Republike Hrvatske i dr.,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-241/17, na zahtjev dužnosnika RADOVANA SLADE-ŠILOVIĆA, zamjenika gradonačelnika Grada Trogira do 8. lipnja 2017.g.,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-242/17, na zahtjev dužnosnika PERE DEVETAKA, zamjenika općinskog načelnika Općine Majur,
 12. Davanje mišljenja u predmetu M-246/17, na zahtjev dužnosnika MARINA BOSILJA, općinskog načelnika Općine Sveti Ilija,
 13. Davanje mišljenja u predmetu M-247/17, na zahtjev dužnosnice ANAMARIJE KIRINIĆ, predstojnice Ureda Predsjednice Republike Hrvatske.

 

                                                                                                                   PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                      Dalija Orešković, dipl. iur.