Početna
 

Poziv za 198. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 20. listopada 2017.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 198. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u utorak, 24. listopada 2017.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-165/17, dužnosnica DUNJA MAGAŠ, državna tajnica u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja,
 2. u 10.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-76/16, dužnosnik DALIBOR PUDIĆ, član Upravnog Vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije,
 3. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-128/17, dužnosnica LJILJANA BLAŽEVIĆ, predsjednica Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara,
 4. u 10.45 sati – Donošenje odluke u predmetu P-127/16, dužnosnik JOSIP JANY, općinski načelnik Općine Sveti Đurđ,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-44/17, dužnosnica DALIJA PAVLOVIĆ-PEROŠ, zamjenica gradonačelnika Grada Nina,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-77/17, dužnosnica JOSIPA RIMAC, državna tajnica u Ministarstvu uprave,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-92/17, dužnosnik IVAN VRKIĆ, gradonačelnik Grada Osijeka,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-117/17, dužnosnik ROBERT FRDELJA, član uprave trgovačkog društva HŽ Putnički Prijevoz d.o.o. do 11. svibnja 2017.g., 
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-136/17, dužnosnik LUKA LJUBIČIĆ, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-367/17, dužnosnica MARINA GAŠPARIĆ, zamjenica gradonačelnika Grada Opatije do 12. lipnja 2017.g.,
 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-136/17, dužnosnik MARIO BEBIĆ, pomoćnik ministra rada i mirovinskog sustava  do 15. siječnja 2017.g., 
 12. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-148/17, dužnosnik IVAN MIJANDRUŠIĆ, općinski načelnik Općine Gračišće,
 13. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-334/17, dužnosnica ANĐELA CIRKVENI, općinska načelnica Općine Pušća,
 14. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P -214/17, dužnosnik FERNANDO KIRIGIN, zamjenik gradonačelnika Grada Opatije do 12. lipnja 2017.g.,
 15. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-163/17, dužnosnica KATARINA MIHELČIĆ, zamjenica gradonačelnika Grada Delnice,
 16. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-253/16/17, dužnosnik ANDRO VLAHUŠIĆ, gradonačelnik Grada Dubrovnika do 27. siječnja 2017.g.,
 17. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-214/16, dužnosnik IVICA RADIĆ, općinski načelnik Općine Okrug,
 18. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-348/16, dužnosnik VINKO GRGIĆ, gradonačelnik Grada Nove Gradiške,
 19. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-355/16, dužnosnik JURAJ SREBAČIĆ, gradonačelnik Grada Donje Stubice do 25. svibnja 2017.g.

 

                                                                                                                                          PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                             Dalija Orešković, dipl. iur.