Početna
 

Poziv za 195. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 9. listopada 2017.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 195. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u ponedjeljak, 9. listopada 2017.g. u 13,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-196/17, na zahtjev dužnosnika KRISTIJANA MATASA, zamjenika općinskog načelnika Općine Veliki Bukovec,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-198/17, na zahtjev dužnosnika DUBRAVKA PONOŠA, direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-199/17, na zahtjev dužnosnika NIKE ČANČAREVIĆA, zamjenika gradonačelnika Grada Umaga do 25. svibnja 2017.g.,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-202/17, na zahtjev dužnosnika VINKA SIČAJE, zamjenika općinskog načelnika Općine Satnica Đakovačka,
  5. Davanje mišljenja u predmetu M-203/17, na zahtjev dužnosnika SILVESTRA ŠTEFOVIĆA, zamjenika općinskog načelnika Općine Štefanje,
  6. Davanje mišljenja u predmetu M-205/17, na zahtjev dužnosnika ANTE VRANJEŠA, člana Uprave Jadrolinije,
  7. Davanje mišljenja u predmetu M-206/17, na zahtjev dužnosnice SANJE MIŠEVIĆ, državne tajnice u Ministarstvu pravosuđa do 28. travnja 2017.g.,
  8. Davanje mišljenja u predmetu M-209/17, na zahtjev dužnosnice MARICE RUKAVINA, zamjenice općinskog načelnika Općine Lovinac,
  9. Davanje mišljenja u predmetu M-214/17, na zahtjev dužnosnika ANTE BAČIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
  10. Davanje očitovanja u predmetu P-353/17, na zahtjev MARKA HORVATA predsjednika Općinskog vijeća Općine Gola.

 

                                                                                                                PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                   Dalija Orešković, dipl. iur.