Početna
 

Poziv za 19. telefonsku sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 1. kolovoza 2018.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 19. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u srijedu, 1. kolovoza 2018.g. u 12,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-99/18, na zahtjev obveznice JASNE PETEK, zamjenice župana Krapinsko-zagorske županije.

 

 

                                                                                           PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

 

Dokument/i: