Početna
 

Poziv za 188. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 11. kolovoza 2017.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 188. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 11. kolovoza 2017.g. u 12,00 sati

 

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-161/17, na zahtjev dužnosnika LENKA SALEČIĆA, općinskog načelnika Općine Smokvica do 28. svibnja 2017.g.,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-162/17, na zahtjev dužnosnika PAOLA KLARIĆA, općinskog načelnika Općine Brtonigla,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-163/17, na zahtjev dužnosnice MARIJE VUČKOVIĆ, državne tajnice u Ministarstvu poljoprivrede.

 

                                                                                     ZAMJENICA PREDSJEDNICE  POVJERENSTVA

                                                                                                  Tatijana Vučetić, dipl. iur.