Početna
 

Poziv za 166. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 166. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

 

u srijedu, 25. siječnja 2017.g. u 11,00 sati

 

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-3/17, na zahtjev dužnosnika IVANA TOMLJENOVIĆA, općinskog načelnika Općine Karlobag,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-4/17, na zahtjev dužnosnika SLOBODANA MIŠČEVIĆA, zamjenika općinskog načelnika Općine Topusko,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-5/16, na zahtjev dužnosnice MATILDE COPIĆ, ravnateljica Agencije  za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-7/17, na zahtjev dužnosnika DAMIRA ŠANTEKA, ravnatelja Državne geodetske uprave,
  5. Davanje mišljenja u predmetu M-9/17, na zahtjev dužnosnika STJEPANA PINTARIĆA, zamjenika gradonačelnika Grada Našica.

 

             

                                                                                          PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                              Dalija Orešković, dipl. iur.