Početna
 

Poziv za 160. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 160. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

 

u utorak, 6. prosinca 2016.g. u 12,00 sati

 

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-179/16, na zahtjev obveznika LEA PRELECA, zamjenika ministra gospodarstva do 17. studenoga 2016.g.,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-182/16, na zahtjev obveznika ZORANA ĐUROKOVIĆA, generalnog direktora Hrvatskih voda,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-184/16, na zahtjev obveznika TOMISLAVA JURENDIĆA, pomoćnika ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,
  4. Davanje očitovanja u predmetu P-339/16, na zahtjev LJERKE TOLIĆ, službenice u Središnjem državnom uredu za šport.

 

                                                                                       PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                              Dalija Orešković, dipl. iur.             

 

Dokument/i: