Početna
 

Poziv za 157. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 157. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u četvrtak, 17. studenoga 2016.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. Davanje mišljenja u predmetu M-156/16, na zahtjev ŽELJKE JOSIĆ, zastupnice u Hrvatskom saboru,

 2. Davanje mišljenja u predmetu M-162/16, na zahtjev STJEPANA KOVAČA, zastupnika u Hrvatskom saboru i gradonačelnika Grada Čakovca,

 3. Davanje mišljenja u predmetu M-164/16, na zahtjev JOSIPA KATALINIĆ, zastupnika u Hrvatskom saboru do 15. listopada 2016.g.,

 4. Davanje mišljenja u predmetu M-165/16, na zahtjev SINIŠE VARGE, zastupnika u Hrvatskom saboru,

 5. Davanje mišljenja u predmetu M-167/16, na zahtjev DAMIRA BELOŠEVIĆA, općinskog načelnika Općine Đurmanec,

 6. Davanje mišljenja u predmetu M-168/16, na zahtjev DAVORA BOŽINOVIĆA, predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske,

 7. Davanje mišljenja u predmetu M-170/16, na zahtjev DAMIRA KRSTIČEVIĆA, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane,

 8. Davanje mišljenja u predmetu M-173/16, na zahtjev dužnosnice ANTONIJE RIMAC GELO, predstojnice Ureda predsjednika Hrvatskog sabora do 17. listopada 2016.g.,

 9. Davanje mišljenja u predmetu M-174/16, na zahtjev dužnosnika STJEPANA PINTARIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru do 14. listopada 2016.g. i zamjenika gradonačelnika Grada Našica,

 10. Davanje mišljenja u predmetu M-175/16, na zahtjev dužnosnika TONĆIJA BILIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru do 30. siječnja 2016.g. i gradonačelnika Grada Makarske,

 11. Davanje mišljenja u predmetu M-177/16, na zahtjev dužnosnice ANAMARIJE MUSA, Povjerenice za informiranje,

 12. Rasprava o predsjednicima i članovima uprava trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu,

 13. Rasprava o statusnim promjenama u registru dužnosnika.

 

                                                                                      PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                              Dalija Orešković, dipl. iur.