Početna
 

Poziv za 146. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 146. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u ponedjeljak, 18. srpnja 2016.g. u 13,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I. Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

  1. Donošenje odluke u predmetu M-106/15, dužnosnica MARICA JANČIĆ, općinska načelnica Općine Marija Gorica.

                                                                                

 

                                                                                PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                   Dalija Orešković, dipl. iur.