Početna
 

Poziv za 133. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 22. ožujka 2016.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 133. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u srijedu, 23. ožujka 2016.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 1. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-109/15 dužnosnik  NEVEN VOĆA, ravnatelj Agencije za zaštitu okoliša do 20. travnja 2015.g.,
 2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-164/15 dužnosnik  BORIS ŽUVELA, općinski načelnik Općine Vela Luka u mandatu 2009. -2013.g.,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-186/15 dužnosnici Općine Ravna Gora,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-261/15 dužnosnik  ANTUN GLAVAŠ, općinski načelnik Općine Feričanci,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-311/15 dužnosnik  FURIO RADIN, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 6. Davanje očitovanja u predmetu P-111/16, na zahtjev DANIJELA ŠKUGORA, ovlaštenika za obavljanje poslova glavnog tajnika DUUDI-a,
 7. Davanje očitovanja u predmetu P-109/16, dužnosnik DAVOR ROMIĆ, ministar poljoprivrede,
 8. Davanje mišljenja u predmetu P-236/15, na zahtjev dužnosnika VESELKA MUTAVGJIĆA, zamjenika gradonačelnika Grada Crikvenice,
 9. Davanje mišljenja u predmetu M-75/16, na zahtjev dužnosnice VERE KATALINIĆ-JANKOVIĆ, pomoćnice ministra zdravlja,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-80/16, na zahtjev dužnosnice INES STRENJA-LINIĆ,  zastupnice u Hrvatskom saboru,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-90/16, na zahtjev dužnosnice GORDANE RUSAK, zastupnice u Hrvatskom saboru.

 

                                                                                                 PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                      Dalija Orešković, dipl. iur.