Početna
 

Poziv za 132. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 17. ožujka 2016.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 132. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 18. ožujka 2016.g. u 11,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-55/16, na zahtjev dužnosnice MIRELE MARUNIĆ, općinske načelnice Općine Kostrena,

  2. Davanje mišljenja u predmetu M-59/16, na zahtjev dužnosnice TEE TOMAS, zamjenice gradonačelnika Grada Slavonskog Broda,

  3. Davanje mišljenja u predmetu M-78/16, na zahtjev dužnosnice RENATE DUKA, pomoćnice ministra pravosuđa,

  4. Davanje mišljenja u predmetu M-79/16, na zahtjev dužnosnika MIRE BULJA, zastupnika u Hrvatskom saboru,

  5. Davanje mišljenja u predmetu M-81/16, na zahtjev dužnosnice MELITE SAMOBOREC, zamjenice gradonačelnice Grada Koprivnice,

  6. Davanje mišljenja u predmetu M-82/16, na zahtjev dužnosnika MILJENKA HORVATA, općinskog načelnika Općine Donji Kraljevec,

  7. Davanje mišljenja u predmetu M-83/16, na zahtjev dužnosnika PREDRAGA ŠUSTARA, ministra znanosti, obrazovanja i sporta,

  8. Davanje mišljenja u predmetu M-85/16, na zahtjev dužnosnika MILANA JURKOVIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru u mandatu od 2011. do 2015.g.,

  9. Davanje mišljenja u predmetu M-86/16, na zahtjev dužnosnika DAMIRA JELIĆA, gradonačelnika Grada Karlovca,

  10. Davanje mišljenja u predmetu M-88/16, na zahtjev dužnosnika GORANA RADMANA, Glavnog ravnatelja HRT-a do 4. ožujka 2016.g.

 

                                                                                        PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                              Dalija Orešković, dipl. iur.