Početna
 

Poziv za 121. sjednicu Povjerenstva

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13.), sazivam 121. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u četvrtak, 10. prosinca 2015.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I. Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-120/14, dužnosnik FRANJO MIKUŠ, zamjenik općinskog načelnika Općine Vuka do 10. ožujka 2015.g.,

 2. u 10.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-10/14, dužnosnik BOŽIDAR NOVOSELEC, općinski načelnik Općine Sračinec,

 3. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-134/15, dužnosnik ZLATKO BAKUNIĆ, općinski načelnik Općine Končanica,

 4. u 10.45 sati – Donošenje odluke u predmetu P-253/15, dužnosnik ZORAN MANESTAR, zamjenik općinskog načelnika Općine Vela Luka,

 5. u 11.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-258/15, dužnosnik IVAN MARIJANČEVIĆ, općinski načelnik Općine Selca,

 6. u 11.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-271/15, dužnosnik ŽELJKO FUNTEK, općinski načelnik Općine Brckovljani,

 7. u 11.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-182/15, dužnosnica VIŠNJA IVAČIĆ, općinska načelnica Općine Pribislavec,

 8. u 11.45 sati – Donošenje odluke u predmetu P-105/14, dužnosnik IVAN REMENAR, općinski načelnik Općine Rugvica do 23. siječnja 2015.g.,

 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-11/13, dužnosnik IVAN MIJANDRUŠIĆ, općinski načelnik Općine Gračišće,

 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-49/15, dužnosnik IVAN MIJANDRUŠIĆ, općinski načelnik Općine Gračišće,

 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-342/15 dužnosnik ZDENKO ANTEŠIĆ, zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture,

 12. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-343/15, dužnosnica ADA DAMJANAC, općinska načelnica Općine Fažana,

 13. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-340/15, dužnosnica KATARINA UJDUR, zamjenica gradonačelnika Grada Metkovića,

 14. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-335/15, dužnosnik PETAR BARANOVIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,

 15. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-337/15, dužnosnica VERA RADOLOVIĆ, zamjenica gradonačelnika Grada Pule u mandatu 2009.- 2013.g.,

 16. Davanje mišljenja u predmetu M-122/15,na zahtjev dužnosnika MARIA MILINKOVIĆA, općinskog načelnika Općine Stari Mikanovci,

 17. Davanje mišljenja u predmetu M-123/15,na zahtjev dužnosnika MARIA MOHARIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru i općinskog načelnika Općine Goričan,

 18. Davanje mišljenja u predmetu M-126/15,na zahtjev dužnosnika JOSIPA BROZOVIĆA, zamjenika općinskog načelnika Općine Mrkopalj,

 19. Davanje očitovanja u predmetu P-332/15,na zahtjev STJEPANA ČURAJA, direktora trgovačkog društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.                                                                                    

                                                                                

                                                                                                                    PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                               Dalija Orešković, dipl. iur.