Početna
 

Poziv za 116. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 2. studenoga 2015.g.

 

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 116. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u utorak, 3. studenoga 2015.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I. Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

  1. Donošenje odluke u predmetu M-23/15, dužnosnik JOSIP NEMEC, gradonačelnik Grada Orahovice.

                                                                                

                                                                                                                                                PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                                   Dalija Orešković, dipl. iur.