Početna
 

Poziv za 115. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 22. listopada 2015.g.

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 115. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 23. listopada 2015.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I. Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-284/15, dužnosnik MARIJO DOKUPIL, član Uprave trgovačkog društva Zrakoplovno-tehnički centar d.d,
 2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-285/15, dužnosnik GORDAN KOLUNDŽIĆ, predsjednik Uprave trgovačkog društva Borovo d.d.,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-286/15, dužnosnik TONI ŠTIMAC, općinski načelnik Općine Lokve,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-287/15, dužnosnik LJUBIŠA GRUBAČEVIĆ, zamjenik općinskoga načelnika Općine Rasinja,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-288/15, dužnosnik BRUNO RADOŠ, zamjenik općinskoga načelnika Općine Višnjan,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-289/15, dužnosnica VESNA DOVRANIĆ, zamjenica općinskoga načelnika Općine Preseka,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-290/15, dužnosnik ĐORĐE ČURČIĆ, zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-291/15, dužnosnik ŽELJKO KACUN, zamjenik općinskog načelnika Općine Nedelišće,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-292/15, dužnosnik STAŠA SKENŽIĆ, pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-293/15, dužnosnik ZLATKO PINJUH, općinski načelnik Općine Čeminac,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-108/15,na zahtjev dužnosnika DUŠANA VLAISAVLJEVIĆA, direktora trgovačkog društva Veterinarska ambulanta Donji Lapac d.d.,
 12. Davanje očitovanja u predmetu P-189/15,na zahtjev MILKE BATISTIĆ, voditeljice za financijske poslove Županijske lučke uprave Korčula.

 

                                                                                                                                   PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                      Dalija Orešković, dipl. iur.